Suspezivní právo veta; checks an balancies

Text dotazu

Dobrý den, prosím o vysvětlení pojmů suspenzivní právo veta a checks and balancies. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

na Váš dotaz jsme prostřednictvím internetu nalezli následující odkazy:

Veto, latinsky zakazuji, označuje stav, kdy jedna strana má právo jednostranně zastavit např. legislativní proces. Veto tak dává neomezenou moc znemožnit přijetí (nebo změnu) zákona, nedává ale žádnou možnost nějaké změny prosadit.
Obecně tradovaná verze, podle níž pojem pochází ze starověkého Říma (kde toto právo skutečně měl tzv. tribun lidu) je podle některých zdrojů mylná,[zdroj?] pojem ve skutečnosti má pocházet z Polska 17. a 18. století (liberum veto - rozhodnutí Sejmu mohl vetovat jakýkoliv poslanec).

Rozlišují se dva základní typy veta, a to:
Suspenzivní veto - veto ztrácí svou platnost poté, co jsou splněny nějaké definované podmínky (např. parlament přehlasuje veto prezidenta kvalifikovanou většinou, může být stanoveno, že veto je neplatné pokud změnu potvrdí parlament po dalších volbách apod.). V Česku k přehlasování veta prezidenta a Senátu stačí, když pro zákon hlasuje většina všech poslanců v Poslanecké sněmovně.
Absolutní veto - proces je definitivně a bezpodmínečně zastaven (toto vetu např. používá Rada bezpečnosti OSN) To samozřejmě nevylučuje přijetí ustanovení někdy v budoucnosti.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Veto

Prezidentské veto Suspenzivní veto patří mezi pravomoci českého prezidenta. Dovoluje mu vrátit Parlamentem schválený návrh zákona zpět Poslanecké sněmovně spolu s odůvodněním. Musí tak učinit ve lhůtě 15 dnů počínající den po předložení zákona k podpisu a nemůže tak učinit u ústavních zákonů. Přehlasovat veto může nadpoloviční většina všech poslanců. Pokud si prezident není jistý ústavností zákona, může podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona. Zákon ovšem nabude platnost.

Veto bývá prezidentem používáno jen zřídka. Například Václav Havel ve svém prvním volebním období použil veto jen devětkrát. Čtyřikrát byl poslanci přehlasován, čtyřikrát nebyl, v jednom případě rozhodl o zrušení platného zákona na návrh prezidenta Ústavní soud. Ve druhém volebním období použil veto sedmnáctkrát, ve všech případech však byl poslanci přehlasován. Úspěšnější byl u ústavního soudu, který čtyřikrát alespoň částečně návrhům prezidenta vyhověl. Prezident Václav Klaus veto používá častěji, do konce roku 2006 vetoval 25 zákonů.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky 

Checks and balances legal definition

A system of distribution of power among the executive, legislative, and judicial branches of government, in relatively equal proportions, such that each branch has the ability to counter the actions of the other two and thus prevent the entire government from being controlled by any single branch. See also separation of powers.

Webster's New World Law Dictionary Copyright C 2010 by Wiley Publishing, Inc., Hoboken, New Jersey. Used by arrangement with John Wiley & Sons, Inc.
Each branch of government has some control over the other two branches, so that no single branch of government becomes too powerful.

"Checks and balances" refers to the principle of government under which separate branches are empowered to prevent actions by other branches and are induced to share power. Checks and balances are applied primarily in constitutional governments. They are of fundamental importance in tripartite governments, such as that of the U.S., that separate powers among legislative, executive, and judicial departments. Checks and balances, which modify the separation of powers, may operate under parliamentary systems through exercise of a parliament's prerogative to adopt a no-confidence vote against a government; the government, or cabinet, in turn, ordinarily may dissolve the parliament. In one-party political systems, informal checks and balances may operate when organs of an authoritarian or totalitarian regime compete for power.

The three branches; legislative, executive, and judicial, keep one man or group from becoming too powerful. Each branch restrains the other from becoming too powerful through checks and balances. The executive branch can veto a passed law from the legislative, while the legislative branch can cancel that veto with 2 thirds vote from both houses of congress and the judicial branch can decide if a law is unconstitutional. The Judicial supreme court's members are appointed by the executive branch then approved by congress.

Zdroj: http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_meaning_of_checks_and_balances

Pokud bychom měli volně přeložit:
V každém demokratickém státě existuje systém "brzd a protivah", který je založen na třech typech pravomocích v každém státě: jedná se o moc výkonnou (vláda), zákonodárnou (parlament) a soudní (soudy), kdy moc soudní je v demokratických státech absolutně nezávislá, zatímco moc výkonná a zákonodárná má přibližně stejný podíl na chodu státu, vzájemně kooperuje, ale i se kontroluje. Např. zákon schválený Poslaneckou sněmovnou musí ještě schválit Senát, atd.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.12.2012 09:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu