supervize

Text dotazu

supervize v pomáhajících profesích jako prevence syndromu vyhoření

Odpověď

Dobrý den,

"Supervize by měla být nejen součástí odborné přípravy, ale také profesního konání u pomáhajících pracovníků. Cílem je nejen ochrana klienta a podpora profesionality, ale také posílení duševního zdraví, kompetence a jistoty supervidovaného....“

Zdroj: OREL, Miroslav, FACOVÁ, Věra. Stres, zátěž a jejich zvládání. Ostrava: Základní škola Ostrava - Dubina, 2010

 

supervize je vnímána nejčastěji jako strukturovaná práce na odborném růstu pracovníka, týmu či organizace...

Definici syndromu vyhoření hezky uvádí citát Wilhelma Busche: "Skutečně, on byl nepostradatelný!...Ani včera, když ho pohřbívali, u toho nemohl chybět."

Syndrom vyhoření lze popsat jako duševní stav objevující se často u lidí, kteří pracují s jinými a jejichž profese je na mezilidské komunikaci závislá. Tento stav ohlašuje celá řada příznaků: člověk se cítí celkově špatně, je  emocionálně, duševně i tělesně unavený. Má pocity bezmoci a beznaděje, nemá chuť do práce ani radost ze života.

Zdroj: Texty k personálnímu řízení v neziskové organizaci. Praha: Agnes, 2008.

supervize

dohled, dozor, kontrola, inspekce

Některá související slova

SUR výcvik v psychoterapii, liberální řízení

"supervize není pouze ve smyslu nadřízeného kontrolního mechanismu, osoby. Může se jednat například o odborníka - supervizora, který poskytuje zpětnou vazbu odborníkovi stejně postavenému, v oboru požívajícímu stejné postavení..." (komentář)

Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/supervize

 

syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření (viz též burnout)jako skupina příznaků je asi stejně starý jako sama lidská práce, nicméně jako odborný termín pochází patrně až z roku 1974 od amerického psychologa německého a židovského původu Herberta J. Freudenbergera (1927-1999), který pracoval v pomáhajících profesích provozujících i paliativní péči. Pozoroval tam a popsal v článku Staff Burnout v časopisu Journal of Social Issues v roce 1974 syndrom vyhoření.

Syndrom vyhoření je např. v USA uznáván jako nemoc z povolání.

Patří sem tedy celá řada příznaků a projevů: z oblasti emocí (závada, porucha či ztráta dobré základní životní nálady, sklíčenost, popudlivost), postojů a mezilidských vztahů (snížená ochota nadále pracovat s lidmi, časté konflikty s lidmi, stahování se do soukromí).

Syndrom vyhoření se projevuje také v oblasti v tělesné - člověk se např. snadno unaví, cítí se vyčerpaný, časté jsou potíže se spánkem.

Nejčastěji se s vyhořením setkají právě ti, kdo pracují s lidmi (např. lékaři, zdravotní sestry, učitelé, psychologové, právníci, policisté, telefonní operátoři a další).

Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/syndrom-vyhoreni

 

Několik titulů doporučené literatury:

BAŠTECKÁ, Bohumila. Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. Praha: Portál, 2009. (S. 388 nebo 432 a další)

KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese s předmluvou Jiřiny Šiklové. Praha: Portál, 2011.

Další odkazy:

http://www.supervize.eu/o-supervizi/co-je-supervize/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Supervize_(personalistika)

http://www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_vyho%C5%99en%C3%AD

http://www.kps.zcu.cz/materials/skolpsy/syndrom.pdf

http://is.muni.cz/th/366005/pedf_m/Syndrom_vyhoreni_a_jeho_prevence_u_pracovniku_v_socialnich_sluzbach.pdf

http://theses.cz/id/ugq9sk

http://theses.cz/id/ugq9sk/00172869-917291902.pdf

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.11.2014 12:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu