Supervize

Text dotazu

Vše vydané k tematu supervize a v které knihovne jsou dokumenty dostupne.

Odpověď

Podle databáze Česká národní bibliografie vyšly k tomuto tématu tyto knihy:

Psychoterapeutické sešity : [Terapeutická pomůcka]. Čís. 16. -- Praha : Psychiatrická klinika fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, 1986. -- 28 s. ; 30 cm. -- (Brož.)

Supervize / sestavil Zdeněk Eis. -- Praha : Pražský psychoterapeutický institut : Pallata, 1995 ([s.l.] : Brůček). -- 89 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-901710-2-8 (Pallata : brož.)

Supervize / sestavil Zdeněk Eis. -- Praha : Pražský psychoterapeutický institut : Pallata, 1995 ([s.l.] : Brůček). -- 89 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-901710-2-8 (Pallata : brož.)

Slabikář sociální práce na ulici : supervize, streetwork, financování / Zdena Bednářová, Lubomír Pelech. -- 1. vyd. -- Brno : Doplněk, 2003. -- 99 s. ; 21 cm. -- (Co, jak, proč?). -- ISBN 80-7239-148-8 (brož.)

Supervize v pomáhajících profesích / Peter Hawkins, Robin Shohet ; [z anglického originálu ... přeložila Helena Hartlová]. -- Vyd. 1. -- Praha : Portál, 2004. -- 202 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 80-7178-715-9 (brož.) : Kč 359,00

Supervize - kazuistiky / [uspořádal a opatřil komentářem Antonín Šimek ; autoři kazuistik Kamil Kalina ... et al.]. -- Vyd. 1. -- V Praze : Triton, 2004. -- 171 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7254-496-9 (váz.)


Integrativní přístupy k supervizi / Michael Carroll a Margaret Tholstrupová (ed.) ; [z anglického originálu ... přeložila Jitka Kožnarová]. -- Vyd.
1. -- V Praze : Triton, 2004. -- 280 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-7254-582-5 (váz.)V naší knihovně (Knihovna města Hradce Králové) je dostupná pouze jedna z nich:

Úvod do supervize : cyklický model. -- Tišnov : Sdružení SCAN, 2002. -- 82 s. -- (SCAN ; sv. 40).

Ale můžeme Vám najít i odborné články týkající se tohoto tématu.

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové mají ve fondu 5 titulů - více na http://wwwopac.svkhk.cz/katalog.asp
Pokud chcete vědět i o jiných knihovnách, hledejte v jednotné informační bráně http://info.jib.cz/jib.


Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

07.03.2008 11:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu