Šunt v železnici

Text dotazu

Dobrý den,
protože se pohybuji v oblasti železniční dopravní cesty, zajímalo by mě, z čeho vznikl název "šunt", "šuntování" (= stav, kdy náprava vozidla propojí oba kolejnicové pásy).
Děkuji předem za Váš čas a přeji příjemný den.

Odpověď

Dobrý den, prošli jsme větší množství různých knih od slovníků cizích slov, etymologických po technické, ale jak vznikl termín šunt pro železniční prostředí, jsme tam nenašli.

Podle etymologického slovníku je šunt  obecný výraz pro brak; z německého Schund co je odřené od schinden odřít

Zdroj: HOLUB, Josef. LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovní jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: SPN, 1967.

Novější etymologický slovník tento výraz vůbec neuvádí. Spojitost mezi odřít a bočníkem se opravdu hledá těžko. Doporučujeme ještě Ústav pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/.

Známý jazykovědec píše, že „šunt patří mezi slova nářeční, vulgární, hanlivá nebo spisovná, ale zastaralá- z německého Schund = špatné zboží, brak, šmejd, ale také bočník“.

Čerpáno z: TRÁVNÍČEK, František. Slovník jazyka českého. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952.

šunt, shunt (čti "šant") je malý odpor o nepatrném teplotním činiteli, jehož se užívá k rozšíření měrného rozsahu ampérmetru a wattmetru tím, že jej zapneme paralelně k měřícímu přístroji. Pak z celkového proudu linky prochází pouze dovolená jeho část, kdežto zbytek proteče shuntem...

Zdroj: TEYSSLER - KOTYŠKA. Technický slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie věd technických. D. XII. Praha: Borský a Šulc, 1936.

šunt, viz bočník, u el. měř. přístroje odporník, vyrobený z materiálu s min. teplot činitelem odporu (např. manganinu), zapojený paralelně k měř. ústrojí pro zvětšení měř. rozsahu proudu...

Zdroj: Technický naučný slovník. Díl I, A-D. Praha: SNTL, 1981.

Bočník - německy der Ohmsche Shunt

Zdroj: JANATA, Josef. Železniční slovník česko - německý. Ústí nad Labem: Dům techniky ČSVTS, 1989.

Kategorie: Železniční čeština

Zkušební šunt

Vysvětlení:

Zkušební měřící šňůra s hroty na koncích, která se používá pro zkoušení či měření kolejových obvodů.

Zkušební šunt má kalibrovaný odpor. Pro různá použití se používají různé odpory:

Starší paralelní obvody: 0,06 Ω

Nové kolejové obvody: 0,1 Ω

Paralelní obvody spádovišť, sériové obvody, krom ASE: 0,5 Ω

Zdroj: http://www.zirafoviny.cz/modules/lexikon/entry.php?com_mode=nest&com_order=0&entryID=150

 

Všechny zdroje se bohužel shodují pouze v tom, že šunt nebo-li bočník působí jako dělič elektrického proudu a jinak je to ale také označení nekvalitního  zboží,  zmetku a v přeneseném významu i člověka - ničemy.

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.01.2015 15:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu