Subkultury

Text dotazu

Dobrý večer, měl bych následující dotaz, doufám, že
se mi jej podaří rozumně formulovat pokud ne, tak se předem omlouvám.
Pokud se jedinec, nebo skupina rozhodne přiklonit se k nějaké subkultuře,
jaké aspekty mají vliv na to, zda se přikloní spíše k autoritativním tzn
fašizujícím kulturám, nebo liberálním? Zvláště v případě, kdy tyto
subkultury existují paralerně vedle sebe? Texty mohou být i v anglickém
jazyce.

Odpověď

Dobrý den,

nevíme, zda jsme nalezli uspokojivou odpověď na Váš dotaz. Podrobnější informace na odborné úrovni by Vám asi spíše poskytly knihovny zaměřené na oblast sociálních věd, zejména Knihovna Sociologického ústavu AV ČR (http://www.soc.cas.cz/departments/cz/18/55/Knihovna.html), Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích
(http://knihovna.jinonice.cuni.cz) nebo Knihovna Fakulty sociálních věd UK v Praze (http://knihovna.fsv.cuni.cz/).

Subkultura je soubor specifických norem, hodnot, vzorů chování a životní styl charakterizující určitou skupinu v rámcu širšího společenství, příp.
tzv. dominantní či hlavní kultury. Míra rozdílnosti subkultury od celé kultury, jíž je součástí, je jednak pohyblivá, jednak se může minimálně odlišovat nebo může být zcela v opozici proti celé kultuře (tzv.
protikultura). Velikost a charakter rozdílů je dán celou řadou faktorů, jako je věk (tzv. nládežnická kultura), povolání včetně přípravy na ně, nábožnenství (sekty, rituály), původ, národnost, etnikum, rasa, sociální pozice, sociální stratum, zájmy, sociální situace, segregace apod.
Příslušnost k určité subkultuře není založena na vlohách či vrozených vlastnostech, ale identifikace/ztotožnění s určitou subkulturou (s jejími normami, hodnotami, životním stylem atd.) je dána do velké míry procesem socializace. Přístup do prostředí subkultury dále rozvíjí proces přejímání norem dané subkultury. Touha začlenit se do určité subkultury (mimo vysloveně podmíněných věkem) vyplývá z lidské potřeby úcty a uznání, zejména u mladších jedinců (často pubescentů) a též z tlaku subkultur na své okolí.
Nezřídka právě tehdy, klade-li tato subkultura důraz na vlastnosti či schopnosti, které dotyčný nemá (právě proto mu imponují).
Subkulturní příslušnost tvoří určitý motiv nutný pro pochopení delikventního chování klienta, např. u mezisubkulturních konfliktů či politicky motivovaného násilí (jedinec poznamenaný předchozími sociálními či výchovnými problémy poznamenává skupinu svým patologickým rysem, přičemž s těmito dispozicemi podvědomě vyhledává konkrétní subkulturu či partu).
Míra subkulturní identifikace je rozdílná, důležitá je zejména u uzavřených a ortodoxních skupin tolerujících prvoplánové násilí a agresi (například mezi neonacisty jsou různí lidé v různých rolích, které hrají).

Použité zdroje:
* Velký sociologický slovník. II, P-Ž. Praha: Karolinum, 1996. 1627 s. ISBN 80-7184-310-5.
* GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, 1993.
647 s. ISBN 80-85605-28-7.
* http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly2/IKV2_09_00_subkultury.pdf
* http://www.barrister.cz/strat/rexter/page.php?id=46
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Subkultura

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.09.2011 15:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu