Styly vedení, pracovní spokojenost, faktory pracovní spokojenosti

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych získala seznam vhodné literatury (i cizojazyčné), příp. internetové zdroje k těmto tématům z psychologického hlediska:
1) styly vedení
2) pracovní spokojenost
3) faktory pracovní spokojenosti
Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den, úplný seznam vhodné literatury na dané téma Vám v rámci služby Ptejte se knihovny nemůžeme poskytnout, jednalo by se o rešerši, což je služba placená. Můžeme Vám však poradit zdroje a katalogy, ve kterých vhodnou literaturu vyhledávat.
Použít můžete např. online katalogy:
pro knihy:
* Online katalog Národní knihovny: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc
* Jednotnou informační bránu: http://www.jib.cz/V?RN=9108550
* Souborný katalog ČR: http://sigma.nkp.cz/cze/skc (zahraniční literatura)
* Catalog of the Library of Congress: http://www.loc.gov/index.html
* licencovaná databáze OCLC - WorldCat (dostupná pouze v některých knihovnách ČR

pro články:
* Články v českých novinách, časopisech a sbornících:
http://sigma.nkp.cz/cze/anl

* dále licencované online zdroje (převážně zahraniční databáze). Nabídka databází se v jednotlivých knihovnách ČR liší. Nabídku databází Národní knihovny ČR naleznete na:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3#mimo.
Většina databází NK ČR je dostupná přes vzdálený přístup:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 (pouze pro držitele platného čtenářského průkazu NK ČR).

Využít můžete také vyhledávače odborných publikací a článků Google:
* http://books.google.com/ (knihy)
* http://scholar.google.cz/ (články)

Většina odborných knih obsahuje literaturu k tématu. Užít tedy můžete i tento zdroj informací.

Vybrané publikace a články:

*  Kadlčík, Miroslav. Psychologie a sociologie řízení. 1.vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-951-2.
*  Kohoutek, Rudolf. Psychologie práce a řízení. Brno : CERM, 2000. ISBN 80-214-1552-5.
*  Mikuláštík, Milan. Manažerská psychologie. 2., nezměn.vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2002. ISBN 80-7318-099-5.
*  Makin, Peter J. Organizations and the psychological contract : managing people at work. 1st pub. Leicester : British Psychological Society, 1996. ISBN   1-85433-168-X 

*  Jak je v Česku vnímána práce. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. ISBN 80-7330-103-2.
*  Měření spokojenosti v organizacích veřejné správy : soubor příkladů. 1.vyd. Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, úsek veřejné správy, odbor modernizace veřejné správy, 2005. ISBN 80-239-6154-3.
*  Paulík, Karel. Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1999. ISBN 80-7042-550-4.
*  Hamplová, Dana. Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, c2004. ISBN 80-7330-063-X.

*  Mareš, Petr. Češi : zaměstnání a práce : jak jsou Češi spokojeni ve své práci. Sociální studia. č. 6 (2001), s. 91-109, ISSN 1212-365X.
*  Radek, Kryštof. Hodnocení spokojenosti zaměstnanců. Moderní řízení.roč. 41, č. 2 (2006), s. 64-65. ISSN 0026-8720.
*  Paulík, Karel. Pracovní spokojenost a její psychologické souvislosti. Psychologie v ekonomické praxi. roč. 36, č. 1/2 (2001), s. 1-13.ISSN 0033-300X.
*  Pelková, L. Pracovní spokojenost současných manažerů a její širší souvislosti. Psychologie v ekonomické praxi. roč. 35, č. 3/4 (2000), s. 137-152. ISSN 0033-300X.
*  Moulis, Jaroslav. Pracovní spokojenost a pracovní motivace. Psychologie dnes. roč. 4, č. 8 (1998), s. 12. ISSN 1211-5886.
*  Mareš, Petr. Spokojenost s prací - stav vnitřních dimenzí 1967-2002. Sociální studia. č. 8 (2002), s. 39-51. ISSN 1212-365X.

Práce a články na internetu:
* http://is.muni.cz/th/64497/ff_m/diplomova_prace_Magda_Sustrova.doc
* http://www.interquality.cz/%C4%8CL%C3%81NKY/tabid/67/ctl/Details/mid/431/ItemID/11/Default.aspx
* http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100424s_eu41213.pdf.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.05.2009 14:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu