styly učení

Text dotazu

Sháním nějaké zdroje na téma styly učení, mohou být i ze zahraničí psané v němčině nebo angličtině . Potřebuji to pro svoji diplomovou práci.Kategorie dotazu spadá jak pod psychologii, tak i pod pedagogiku.

Odpověď

Dobrý den,

řadu dokumentů k tomuto tématu naleznete v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc), uvádíme několik příkladů vyhledaných záznamů:

  1. LOJOVÁ, Gabriela a VLČKOVÁ, Kateřina. Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 231 s. ISBN 978-80-7367-876-0. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/60602/pdf 
  2. MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 240 s. [Studium]; 8. ISBN 80-7178-246-7. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/45935/pdf. Dostupné v digitalizované podobě v rámci digitální knihovny Kramerius 4 - http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:06b6d360-1c94-11e4-8e0d-005056827e51 (v souladu s autorským zákonem je přístup k plnému textu umožněn pouze na vybraných počítačích v NK ČR)
  3. ŠIMONOVÁ, Ivana a kol. Styly učení v aplikacích eLearningu. Vyd. 1. Hradec Králové: M&V, 2010. 116 s. ISBN 978-80-86771-44-1. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/30596/pdf
  4. ELSIN ...: proceedings of the ... annual conference of the Education, Learning, Styles, Individual Differences Network, ... Brno: Tribun EU, [199-]- . Librix.eu. Obsah: 2012 - http://www.obalkyknih.cz/file/toc/79730/pdf, 2011 - http://www.obalkyknih.cz/file/toc/43688/pdf
  5. MAŇÁK, Josef, JANÍK, Tomáš a ŠVEC, Vlastimil. Kurikulum v současné škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 127 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi; sv. 12. ISBN 978-80-7315-175-1. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/33144/pdf
  6. ŠIMONOVÁ, Ivana a POULOVÁ, Petra. Learning style reflection within tertiary e-education. 1st issue. Hradec Králové: WAMAK CZ in Miloš Vognar M&V, 2012. 105 s. ISBN 978-80-86771-51-9.
  7. SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 150 s. ISBN 978-80-7367-246-1. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/18117/pdf 
  8. HANSEN ČECHOVÁ, Barbara, SEIFERT, Matěj a VEDRALOVÁ, Andrea. Nápadník pro výuku dle učebních stylů. Vyd. 1. Praha: www.scio.cz, [2011]. 183 s. ISBN 978-80-7430-059-2. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/62245/pdf
  9. RIEBISCH, Roswitha a LUSZCZYNSKI, Hubert. Poznávání učebních stylů: klíč k individuální podpoře žáka a učitele v zrcadle jejich osobností. 1. české vyd. Praha: Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s nakl. Fortuna, 2013. 116 s. ISBN 978-80-7373-119-9. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/71171/pdf
  10. ŠKODA, Jiří a DOULÍK, Pavel. Psychodidaktika: metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 206 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3341-8. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/42356/pdf


V katalogu si můžete dohledat další publikace, do obecného vyhledávacího pole jsme zadali přesné spojení - styly učení. Když jsme dotaz omezili pouze na vyhledávání v poli Předmět, vyhledaných záznamů bylo příliš málo. V případě obecnějšího dotazu (zadání styl? and učen?, přičemž otazník automaticky rozšiřuje zadané výrazy o libovolný počet znaků) bylo vyhledáno záznamů hodně, ale vzhledem k tomu, že hledání probíhá v celém záznamu včetně naskenovaných obsahů a slova se nemusejí vyskytovat nutně vedle sebe, byla řada dokumentů nerelevantních.

Podobným způsobem je možné hledat také články v bibliografické článkové databázi ANL – Články v českých časopisech, novinách a sbornících publikovaných od r. 1991 (http://aleph.nkp.cz/cze/anl). Databáze ve většině případů obsahuje pouze záznamy článků, výjimečně s odkazy na plné texty. Konkrétní čísla periodik, ve kterých se články vyskytují, je pak třeba dohledat v elektronickém katalogu NK ČR.

Zahraniční články k této tematice pak naleznete ve volně dostupné databázi ERIC – Education Resources Information Center (http://eric.ed.gov/), mohou být propojeny na plné texty.

Národní knihovna ČR má k dispozici také licencované databáze, jejich přehled naleznete na stránce http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju. K vyhledání zdrojů na téma styly učení byste mohla využít například databázi Academic Search Complete (http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/prehled-lic-zdroju/#academic), OmniFile Full Text Select (http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/prehled-lic-zdroju/#omnifile ), Project MUSE – Standard Collection (http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/infozdr#muse ), SpringerLink (http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/prehled-lic-zdroju/#springer) aj. Placené zdroje NK ČR zpřístupňuje pouze svým registrovaným uživatelům s platným čtenářským průkazem buď na počítačích přímo v budově knihovny, nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu odkudkoliv (více informací na http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/vzdaleny-pristup/vzdal-pristup).

Placené zdroje i volně dostupné katalogy NK ČR je možné prohledávat také v rámci jednoho uživatelského rozhraní prostřednictvím multivyhledávače EBSCO Discovery Service (EDS,  http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/prehled-lic-zdroju/#eds). Úplný přístup k obsahu EDS včetně plných textů mají opět registrovaní uživatelé NK ČR, vyhledávač je možné využívat také přes vzdálený přístup. Uživatelé bez čtenářského průkazu naší knihovny mohou využít alespoň přístup typu Host (odkaz naleznete na stránce týkající se EDS, viz výše), který umožňuje vyhledávání v prostředí EDS a zobrazení stručných záznamů. Pro přístup k podrobnějším záznamům a plným textům je třeba se přihlásit pomocí čtenářského průkazu.

S nalezením odkazů na další zdroje by Vám mohl pomoci také Metodický portál RVP (http://rvp.cz/), který nabízí i možnost vyhledávání - http://rvp.cz/vyhledavani. Pokud například ráda používáte Google, mohla by se Vám líbit možnost hledání dokumentů prostřednictvím Google Scholar (http://scholar.google.cz). Tento vyhledávač vyhledává pouze v odborné literatuře, jako jsou knihy, články, preprinty, výzkumné zprávy, dizertační práce aj., volně dostupné i zahrnuté v placených zdrojích. K záznamům mohou být připojeny rovněž plné texty.

Dále byste mohla navštívit také Národní pedagogickou knihovnu J.A. Komenského (http://www.npmk.cz/knihovna/), katalog knihovny zahrnuje rovněž záznamy článků (http://katalog.npmk.cz/). 

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2015 19:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu