studie o českém jazyce v angličtině

Text dotazu

Dobrý den,
sháním různé studie a publikace, které se zaměřují na obor české filologie,
podmínkou vyhledaných materiálů je ale to, že musí být psány v angličtině.
Problém ale je, že nevím, kde a jak tyto články vyhledat. Dokážete mi
pomoci? Předem děkuji za sebemenší pomoc nebo radu.

Odpověď

Dobrý den,

odborné práce v anglickém jazyce týkající se české filologie jsou zahrnuty i v některých českých zdrojích. Národní knihovna ČR se do svého fondu snaží získávat veškeré publikace publikované v cizích jazycích (i vydané v zahraničí), které mají jakýkoliv vztah k Čechám, tyto dokumenty je možné vyhledat v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) .

Klíčové slovo "česká filologie" je bohužel velmi obecné, je třeba uvádět užší termíny jako česká literatura, český jazyk, čeština, případně bohemistika nebo jiné konkrétnější výrazy popisující vybrané oblasti tohoto oboru. V katalogu doporučujeme zvolit Rozšířené vyhledávání (odkaz v horní liště) a v rolovacím menu pole Předmět, kam můžete postupně zadávat klíčová slova uvedená výše, v dalším rolovacím menu pak vyberte pole Kód jazyka dokumentu a zadejte zkratku eng pro omezení vyhledávání na dokumenty v angličtině. Z vyhledaných záznamů si pak můžete sama vybrat ty, které se nejvíce blíží Vašemu tématu. Několik záznamů uvádíme na ukázku, některé byste možná mohla využít:

Prague conference on linguistics and literary studies : proceedings. Prague : Charles University, Faculty of Education, [2003]-. -- sv. ; 21 cm

* lingvistika * literatura * anglická filologie * česká filologie * sborníky konferencí

HAJIČ, Jan. Disambiguation of rich inflection : computational morphology of Czech. Praha: Karolinum, 2004. 328 s.; 21 cm. ISBN 80-246-0282-2.

* čeština * morfologie (lingvistika) * flexe (lingvistika) * počítačová lingvistika * studie

HEDIN, Tora. Changing identities: language variation on Czech television. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, c2005. xiv, 217 s.: il. ; 23 cm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic studies, ISSN0585-3575 ; 29). ISBN 91-85445-15-0.

* čeština * mluvený projev * variety jazyka * střídání kódů (lingvistika) * televizní vysílání -- Československo * televizní vysílání -- Česko * televizní vysílání -- jazykové aspekty * studie

STURGEON, Anne. The left periphery: the interaction of syntax, pragmatics and prosody in Czech. Amsterdam ; John Benjamins Publishing Company, c2008. ix, 143 s.: il. ; 25 cm. (Linguistik aktuell = Linguistics today, ISSN 0166-0829 ; v. 129). ISBN 978-90-272-5512-9.

* čeština * syntax * diskurzivní analýza * pragmatika * studie

BERMEL, Neil. Linguistic authority, language ideology, and metaphor: the Czech orthography wars. Berlin: Mouton de Gruyter, c2007. xii, 369 s.; 24 cm. (Language, power and social process ; 17). ISBN 978-3-11-018596-6 (váz.). ISBN 978-3-11-018826-4 (brož.).

* čeština -- 15.-20. stol. * vývoj jazyka * pravopis -- reformy * jazyková politika -- Česko * monografie

DANKOVIČOVÁ, Jana. The linguistic basis of articulation rate variation in Czech. Frankfurt am Main: Hector, c2001. xii, 152 s.: il. ; 21 cm. (Forum phoneticum, ISSN 0341-3144 ; 71). ISBN 3-930110-19-9.

* fonetika * mluvený projev * čeština * studie

DANAHER, David S. The semantics and discourse function of habitual-iterative verbs in contemporary Czech. München : Lincom Europa, 2003. 114 s. ; 21 cm.(LINCOM studies in Slavic linguistics ; 22). ISBN 3-89586-453-6.

* čeština * slovesa * mluvnický vid * sémantika * studie

Podobným způsobem lze vyhledávat také v článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl) , která používá stejný knihovnický systém jako elektronický katalog. V databázi jsou sice excerpována pouze česká periodika, ale řada z nich uveřejňuje i anglické články či odborné studie českých i zahraničních autorů, některá odborná periodika dosahují mezinárodní úrovně a jsou vydávána pouze anglicky.

Z českých odborných zdrojů bychom Vám doporučovali zejména Bibliografii české literární vědy od r. 1961 (bližší informace na http://isis.ucl.cas.cz/db.jsp#biblio , vstup do databáze http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio ), kterou zpracovává Ústav pro českou literaturu AV ČR. Do databáze jsou excerpovány odborné publikace, jejich části, články, studie, předmluvy doslovy atd., které se obsahově týkají literární teorie či české literatury, včetně cizojazyčných článků.

Vyhledávací formulář databáze bohužel neumožňuje omezit hledání dokumentů na konkrétní jazyk, nicméně určité procento článků je možné získat např. zadáním výrazu literature nebo czech do pole název.

Odbornou bibliografii na svých stránkách zpřístupňuje také Ústav pro jazyk český AV ČR, jedná se o Bibliografii české lingvistiky (http://bibliografie.ujc.cas.cz/ ), která nabízí záznamy české lingvistické a zahraniční bohemistické produkce. Online je dostupná databáze z let 1992-2009, neumožňuje však vyhledávání, pouze prohlížení záznamů podle různých kritérií (v nabídce jsou např. klíčová slova literatura česká, čeština, bohemistika, lze prohlížet také podle témat).

Další články v angličtině budou zřejmě obsaženy také v zahraničních článkových databázích, které jsou vesměs placené a dostupné v knihovnách pouze registrovaným uživatelům s platným čtenářským průkazem. Nabídka placených zdrojů v knihovnách se může lišit, tyto informace naleznete vždy na webových stránkách konkrétní knihovny. Práce českých autorů budou pravděpodobně indexovány zejména v databázích Web of Science - Social Sciences Citation Index (společenské vědy) nebo Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy), v databázi SCOPUS nebo CEEOL (Central and East European Online Library). Web of science nabízí registrovaným uživatelům i Národní knihovna ČR, a to buď přímo z počítačů ve studovnách (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#wos ) nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu i mimo budovu NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104). Přehled všech databází dostupných v Národní knihovně naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 . Přístup k databázím SCOPUS (http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=201 ) a CEEOL (http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=47 ) poskytuje například Univerzita Karlova.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.07.2011 10:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu