Studentská kolej Radhošť

Text dotazu

Co to byla Studentská kolej Radhošť? Jednalo se o konkrétní kolej? Nebo spolek?

Odpověď

Dobrý den,

Studentskou kolej Radhošť nám dostupné zdroje nezmiňují. V Praze ovšem působil  Studentský podpůrný spolek Radhošť. Předpokládáme tedy, že předmětem Vašeho zájmu je právě tento spolek.

 

Stanovy spolku byly schváleny dne 1. listopadu 1869. Ve své činnosti  spolek částečně navázal na neoficiální studentské sdružení Blaník, které vzniklo v Praze již v druhé polovině 60. let  19. století.

 

Studentský podpůrný spolek Radhošť byl vždy vnímám jako významná národní instituce, která se svou činností zasazuje o podporu vzdělanosti. V jeho čele stála řada významných osobností, mezi nimi například František Palacký.

Jeho účelem byla podpory a pomoci  chudým studentům z Moravy - později též ze Slovenska a Slezska - na studiích v Praze. Tato pomoc se konkrétně zaměřovala na stravování chudých studentů. Student, který byl shledán hodným podpory, měl nárok na určitý počet obědů v měsíci zdarma. Z počátku se jednalo o  10 obědů měsíčně. V 80. letech se spolku dařilo po finanční stránce lépe, podpora tak mohla být navýšena na 20 obědů měsíčně, mezi lety 1884 - 1888 se počet obědů na studenta zvýšil dokonce na 30 obědů na měsíc. Kromě počtu obědů rostl v tomto období i počet podporovaných. Kromě studentů univerzity a techniky se postupně přidávali i studenti lékařství a žáci české obchodní akademie, v 90. letech též žáci uměleckoprůmyslových škol a vyšších průmyslových škol. V prvním roce takto bylo podporováno šest členů, v dalším roce 22 členů, ve třetím roce 32, přičemž počet podporovaných rostl dále každým rokem. Po 29 letech působení spolku byl počet podporovaných studentů odhadován na 1000.

 

Finance čerpal spolek z mnoha zdrojů. Nejvýraznější část příjmu ovšem tvořil výtěžek z velké spolkové zábavy, která se každoročně konala v některém z  moravských měst.

Veškerá podpora byla z počátku považována za nevratnou. Od roku 1876 se pomoc stala spíše půjčkou, kterou měl student začít splácet od chvíle, kdy jeho roční příjem dosáhne 800 zlatých ročního příjmu. 

 

Spolek si prošel několika krizovými obdobími , kdy musel snížit počet podporovaných studentů (např.  mezi lety 1905 - 1906 došlo ke snížení počtu podporovaných studentů z 240 - 260 na 140 - 160). Po válce ovšem spolek opět upevnil své pozice významné opory moravských studentů. Důležitost a užitečnost spolku uznal i prezident republiky T.G. Masaryk, který přijal funkci protektora Radhoště.

 

 

 

 

Použité zdroje

Více informací o spolku můžete nalézt v příspěvku:

* Pokorný, Jiří . Studentský podpůrný spolek Radhošť. Pokorný, Jiří. In: JUDr. Václav Kounic a jeho doba / Brno : Matice moravská, 2009 s. 327-336.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.05.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu