strukturní znaky literárního směru

Text dotazu

Dobrý den,
při studiu jsem se setkala s pojmem "strukturní znaky" určitého literárního směru. Např. strukturní znaky ruského realismu, romantismu, atd.. Nejsem si jistá, jak si tento pojem v dané souvislosti správně vyložit. Dokázali byste mi poradit?

Odpověď

Dobrý den,

vysvětlení pojmu "strukturní znaky" jako takového, se nám bohužel v publikacích o literární vědě dohledat nepodařilo. Níže uvádíme definice obou slov.

"struktura - z lat. struere =  vrstvit, stavět; struktura - stavba, složení) - množina (soubor) vazeb mezi prvky, ať přímých nebo zprostředkovaných, udržující je ve vzájemné funkční součinnosti a hierarchii. (...). Struktura v umělecké literatuře existuje v různých rovinách - na úrovni díla i literárního procesu. Dílo obsahuje struktury jazykové (věty, verše, odstavce, kapitoly) nebo  ideově tematické ( např. syžet). Literární proces lze analyzovat z hlediska struktury synchronní (např. vazby mezi díly též doby, téhož směru, různých směrů jedné historické etapy ), anebo diachronní (vazby mezi postupně vzniklými díly téhož autora, mezi básnickými školami rozdílných historických period aj."

(VLAŠÍN, Štěpán, ed. Slovník literární teorie. 2., rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. )

Znak - charakteristická vlastnost, rys někoho, něčeho; patrný, význačný vnější projev; smluvené, konvenční označení; předmět, vyobrazení apod. názorně nebo symbolicky vyjadřující příslušnost k nějakému celku apod.

(Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Academia, 1994. 647 s. ISBN 80-200-0493-9. )

Se svým dotazem se můžeme obrátit na odborné kolegy z Jazykové poradny Ústava pro jazyk český AV ČR: http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.10.2014 10:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu