Strukturální fondy EU - název

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, proč se pro některé fondy EU používá název STRUKTURÁLNÍ fondy.
Děkuji,
Novotná

Odpověď

Dobrý den,

 

název „strukturální fondy“ se používá pro označení fondů Evropské unie vyčleněných pro zabezpečení tzv. strukturální politiky. Ta zahrnuje stimulativní a regulační nástroje, které ovlivňují strukturu národní politiky a průběh a proces strukturálního přizpůsobení jejích aktérů.

 Konkrétní podobu strukturální politiky lze odlišit podle přístupu a typu. Přístup strukturální politiky odráží stupeň autonomie tržního mechanismu v procesu strukturálního přizpůsobení (např. přístup liberální, podpůrný, aktivní, strategický). Typ strukturální politiky odráží vztah k průběhu tržního procesu (typ akcelerační, decelerační, neutrální). Nástroje strukturální politiky lze rovněž odlišit dle stupně konkrétnosti zaměření na všeobecné a selektivní. Všeobecné nástroje ovlivňující chování cílových aktérů jsou odvětvové či firemně nespecifické (např. podpora aktivit výzkumu a vývoje). Selektivní nástroje jsou odvětvové či firemně specifické (vybírání vítězů, pomoc poraženým). Odvětvové specifické politiky mohou usilovat o usnadnění úpadku nekonkurenčních odvětví hospodářství nebo o podporu rozvoje nových odvětví. Firemně specifické politiky mohou např. podporovat vznik nových podniků, přilákání zahraničních firem, podporovat domácí podniky vůči zahraniční konkurenci, podporovat podniky při substituci dovozu nebo při vývozních aktivitách. Strukturální politiky mohou být rovněž regionálně specifické s cílem pomoci ekonomicky upadajícím oblastem nebo podpořit oblasti s růstovým potenciálem.

Použité zdroje

Žák, M. a kol.: Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde Praha, a. s. – Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 1999.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.01.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu