Strukturalismus

Text dotazu

Rád bych se zeptal na základní body strukturalistické metody v literatuře a její hlavní představitele, popř. její konkurenční metodu.

Odpověď

Strukturalismus - analytická metoda, která v humanitních vědách nahradila historické výzkumy, směr ve vědě založený na metodologické orientaci, jejímž cílem je výzkum struktury objektu při důrazu na prioritu celku vůči částem a zkoumání vztahů mezi prvky daného systému.

K hlavnímu směru lingvistického strukturalismu patří tzv. Pražská škola, vznikl z podnětu anglisty V. Mathesia. Jeho členové stáli v opozici vůči tradiční historicky popisné "atomizující" jazykovědě. Spojoval je společný zájem o nové zaměření lingvistiky na základě prací J. B. Courtenaye, Fortunatovovy školy a zvl. koncepce jazyka jako synchronního znakového systému F. de Saussura.

Podle de Saussura hodnota jednotlivého jazykového znaku nevyplývá z jeho vazby na skutečnost, ale primárně z jeho postavení v mechanismu vztahu jazykového systému, jazykové struktury. Touto emancipací a autonomizací znaku Saussure připravil cestu pro sémiotický koncept kultury, který vědecky popisuje do sebe uzavřený systém a opomíjí mimosystémové determinanty.

Strukturalisty na konkretním díle zajímala specificky estetická kompozice systému jazykových znaků. Aby byla rozpoznatelná umělost této kompozice systému jazykových znaků, musí být vnímaná jako odchylka od běžného uzuálního jazyka. Prostřednictvím pojmů jako literárnost, poetičnost,
poetická funkce lit. se z odchylky od "běžné mluvy", sdělování či vysvětlování faktu vytvořilo kritérium pro lit. a z kompozice uměleckého textu se vytvořil jeho estetický znak.
K nejvýznamnějším představitelům strukturalismu patří Roman Jakobson, J. Mukařovský.

Vice informací najdete v knize, ze které jsem čerpala:
Lexikon teorie literatury a kultury. Brno 2006.
ISBN 80-7294-170-4.

Knihy zabývající se strukturalismem:

GRYGAR, M. Terminologický slovník českého strukturalismu. Brno 1999.
ISBN 80-86055-61-2.

CHVATÍK, K. Člověk a struktury. Praha 1986.
ISBN 80-202-0586-7.

Český strukturalismus po poststrukturalismu. Brno 2006.
ISBN 80-7294-178-X.

Od struktury k fikčnímu světu. Olomouc 2004.

a další.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Vědecká knihovna v Olomouci

Datum zadání dotazu

03.04.2008 10:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu