Struktura literárního díla

Text dotazu

Struktura literárního díla. Co musí dílo obsahovat,jak se dělí,jaké jsou
postavy

Odpověď

Dobrý den,
Váš dotaz je velmi široký  a nelze na něj jednoznazně odpovědět. Existuje mnoho typů literární děl a vezmeme-li v úvahu jen základní dělení na epiku, lyriku a drama, nelze napsat obecnou strukturu, protože každé dílo má svá specifika.
Vřele Vám doporučujeme prostudovat publikace, které se zabývají tematikou literárních žánrů, kde naleznete mnoho zajímavých a mnohdy i velmi specifických informací.

Jednou z doporučených publikací může být i kniha:
* MOCNÁ, Dagmar; PETERKA, Josef a kol.. Encyklopedie literárních žánrů. 1.
vyd.. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004. 699 s. ISBN 80-7185-669-X. 
Publikace obsahuje mnoho hesel, které se týkají různých literárních žánrů a uvádíme Vám z ní stručný výtah o jednom z výše uvedených žánrů - o epice.

Podíváme-li se blíže na epiku, která je přece jen patrně nejpopulárnější mezi širokou veřejností, jádrem je příběh, který je zdůrazňován dějem - elementární varianta předpokládá výchozí situaci, nevratnou změnu čili zápletku a rozuzlení k dobrému nebo ke zlému (= základní struktura epického díla).
Postavy v epice mohou být plošné nebo psychologické (ty jsou pak zároveň obvyle vývojové), záměrně typizované (po stránce charakterové, profesní,
sociální) nebo naopak pojaté záměrně atypicky. Konkurují si postavy reálné (případně historické) nebo smyšlené (příp. nadpřirozené, fantaskní), jednoznačně definované nebo hypotetizované.
Chronotyp epiky může znázorňovat buď specifický historický čas a určitou lokalitu (román, pověst) nebo naopak různé aspekty neurčitosti, univerzality, mimočasovosti (pohádka, mýtus). 
Existuje mnoho druhů epiky - od středověkých legend po modernější romány, povídky, pohádky, historické prózy, humoristické a detektivní díla a fantasy literaturu a každá má svá jemná specifika, která je odlišují od ostatních.

Kromě již citované publikace by Vám také mohly být nápomocné knihy:
* PAVERA, Libor; VŠETIČKA, František. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd..
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-1.

* JANKOVIČ, Milan. Cesty za smyslem literárního díla. Vyd. 1.. Praha :
Karolinum, 2005. 354 s. ISBN 80-246-1013-2.

* DOLEŽEL, Lubomír. Identita literárního díla / Lubomír Doležel ; [z anglických originálů ... přeložil Bohumil Fořt]. Vyd. 1.. Praha ; Brno :
Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004. 66 s. ISBN 80-85778-39-4.

* ČERVENKA, Miroslav a kolektiv.  Kapitoly z teorie literárního díla. 1.
vyd.. Praha : Univerzita Karlova, 1993. 179 s. ISBN 80-7066-758-3.

* ČERVENKA, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. 1. vyd.. Praha :
Karolinum, 1992. 155 s. ISSN 0567-8269.

Dostupnost publikací v českých knihovnách zjistíte protřednictvím Souborného katalogu ČR, který naleznete na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ , kde si můžete také další knihy dohledat pomocí klíčových slov "literární díl*", "literární žánr*", "literární věda", apod. Pozn.: * značí k pravostrannému rozšíření daného výrazu (vyhledáno tedy bude "dílo", díla", "dílům", atd.).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2012 18:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu