střelivo "frangible"

Text dotazu

Prosím o sdělení bližší informace o střelivu "frangible",
případně literatury na toto téma, je-li nějaká. Mnohokrát děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
náboje se střelami FG vznikly pravděpodobně koncem 70. let v USA a důvodem jejich vzniku byly následující požadavky:
*bezpečnost
*ranivý účinek (vysoká prabděpodobnost vyražení) *ekologie (bez těžkých kovů a jedovatých látek)

Tehdy obvyklé výrobní procesy umožňovaly jen velmi těžko naplnit výše uvedené cíle, proto střely typu "frangible" jak je známe dnes, jsou nově vyvíjeny a např. v roce 2005 o nich bylo mimo jiné psáno: "Jde o nový druh střeliva, který se velmi rychle rozšiřuje ve střelecké veřejnosti a v profesních službách v USA, stejně jako v některých zemích Evropy a Asie.
Podle dostupných informací nejsou prozatím náboje se střelami FG v České republice z nějakých důvodů na trhu dostupné. Jendou z příčin je jistě vysoká cena - 30-40 Kč za kus. Cena se ovšem masovou výrobou a zavedením hodně sníží." (zdroj: POKORNÝ; MALANÍK, 2005)

Dle výše uvedených cílů lze střely charakterizovat následujícím způsobem:
* Ohledně bezpečnosti je uváděno, že pokud budou využity střely s vlastností okamžitého rozpadu při nárazu na překážku, prakticky přestane hrozit nebezpečí odrazu střel od země, terčů, atd. Navíc velmi zkrácený dolet a také prudce klesající účinek FG střel se vzdáleností umožní rozšířit variabilitu výcviku na střelnicích co do sektoru možné plaby a hlavně co do bezpečnostních zon a kvality záchytných zařízaní střel. Tento efekt se také výrazně uplatní při nutnosti "ostré" střelby v místnostech nebo za situace, kdy by mohlo dojít ke zranění nezainteresovaných osob (např. při zákrocích policie, při obraně důležitých zařízení, atd.).

* Ranivé účinky a balistická ochrana byly testované s následujícími
výsledky: při testování na lovné zvěři byly zásahy vedeny do hrudníku,kde způsobily po zásahu obrovské poškození tkáně, což vedlo k vyvolání hydrodynamického šoku, který byl natolik silný, že způsobil odumření mozkových buněk a následnou smrt (při využití některých jiných střel je zvíře schopno po zásahu uběhnout i další desítky či stovky metrů).Cca stejný výsledek byl i u zásahu zkušebních materiálů - v okolí střely byla zasažená oblast v podstatě zdevastovaná. Při kontaktu s materiálem došlo k vysokému stupni devastace způsobené tříštěním střely na malé fragmenty, z nichž ty nejmenší měly velikost zrn krupice.

* Střeliva FG jsou díky svým vlastnostem takřka netoxické. Neobsahují žádné těžké kovy, jako jsou hlavně oxidy železa, baria, stroncia, rtuti ani další škodlivé prvky. Díky tomu není ohroženo zdraví střelce (předávkování
organizmu) ani životné prostředí v okolí.  

Tyto a další informace naleznete v článku:
* POKORNÝ, Zdeněk a MALANÍK, Zdeněk. Střely "frangible". Střelecká revue, 2005, 37(9), 18-19. ISSN 0322-7650.

Bohužel jsme nenašli knihu, která by se zabývala přímo tímto typem střely, ovšem je možné, že jí budou věnovány úryvky v publikacích věnujících se střelám a zbraním obecně. Doporučujeme Vám tak projít i tyto knihy - naleznout je můžete např. v Souborném katalogu ČR, který je dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ pomocích klíčových slov: náboje, střely, střelivo, zbraně, atd. a jejich kombinací. Výběrem uvádíme:
* KNEUBUEHL, Beat P. Balistika: střely, přesnost střelby, účinek. Vyd. 1.
Praha: Naše vojsko, 2004. 235 s. ISBN 80-206-0749-8.

* KOVÁRNÍK, Libor a ROUČ, Miroslav. Zbraně a střelivo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 247 s. ISBN 978-80-7380-030-7.

* HÝKEL, Jindřich a MALIMÁNEK, Václav. Náboje do ručních palných zbraní. V Našem vojsku vyd. 2. Praha: Naše vojsko, 2002. 547 s. ISBN 80-206-0641-6.
 

Informace můžete nalézt také na internetových stránkách, ovšem zde Vám nemůžeme rušit za jejich důvěryhodnost:
http://www.rucevzhuru.cz/index.php/technika/224-ultrafrangible-novodobe-dum-
dum.html
http://www.valka.cz/clanek_14084.html
http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/frangible.htm
Diplomová práce Masarykovy Univerzity v Brně - dostupná na WWW:
is.muni.cz/th/176192/fsps_m/DPjk_tisk.pdf

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.07.2012 10:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu