středověká slova

Text dotazu

Potřebuji zjistit na tábor význam slov: večeřadlo, hyrys, krumlovaný, česnekyr, drabant, fraucimor, čamrda a berylum

Odpověď

Čamrda = otáčivý knoflík s hřídelkou uprostřed, káča.

In: Rejzek, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice : Leda, 2001. 752 s. ISBN 80-85927-85-3.

 

Fraucimor = původně jizba jen pro ženy, ženský pokoj, pak veškeré ženstvo v paláci, hradě, domácnosti, ženy vůbec

In: Machek, Václav. Etymologický slovník jazyka českého.  2.opr. a dopl. vyd. Praha : Academia, 1968. 866 s., obr. příl.

 

Drabant = člen osobní stráže šlechticů

In: Machek, Václav. Etymologický slovník jazyka českého.  2.opr. a dopl. vyd. Praha : Academia, 1968. 866 s., obr. příl.

 

Večeřadlo = 1. jídelna

In: Bělič, Jaromír; Kamiš, Adolf; Kučera, Karel, et al. Malý staročeský slovník. 1.vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 707 s.

                   = 2. místnost, kde Ježíš jedl naposledy velikonočního beránka se svými apoštoly…

In: Slovník biblické kultury.  1.vyd. Praha : EWA Edition, 1992. 319 s.

 

Beryllum – nalezla jsem pouze beryl = drahokam

In: Bělič, Jaromír; Kamiš, Adolf; Kučera, Karel, et al. Malý staročeský slovník. 1.vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 707 s.

 

Krumlovaný –  nenalezeno - není to spíše krumplovaný = vyšitý, protkaný zlatem

In: Bělič, Jaromír; Kamiš, Adolf; Kučera, Karel, et al. Malý staročeský slovník. 1.vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 707 s.

 

Hyrys – nenalezeno - není to spíše kyrys = brnění

In: Holub, Josef; Lyer, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvlástním zřetelem k slovům kulturním a cizím.  2. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 527 s.

 

Česnekyr = toto slovo jsem bohužel nikde nenalezla, zkuste se obrátit na Jazykovou poradnu ÚJČ AV ČR - http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

29.05.2008 12:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu