střední školy

Text dotazu

Chtěla bych se zeptat na jaké různé střední školy bych mohla chodit, když mám skoro samé jedničky, ale nevím, co mě baví a co budu jednou chtít dělat. Také bych chtěla do té školy chodit někde v okolí Jilemnice, protože chci dojíždět a nechci být na intru.
Dále bych se chtěla zeptat co znamená, že je nějaká škola ekonomická. Jaké
obory se tam studují(a jaké by byly nejlepší pro mě, když mám skoro samé
jedničky) a co potom člověk může mít za různá zaměstnání. No a také, jestli
je nějaká taková škola v libereckém nebo královéhradeckém kraji, nejlépe
blízko u Jilemnice. A úplně stejné otázky mám na obchodní školu(akademii) a
hotelovou školu.
Ještě se také chci zeptat, jestli když půjdu na gymnázium, tak jestli potom
musím studovat vysokou školu. Nejde náhodou i něco jiného?
A úplně poslední dotaz: Jak přesně probíhá výuka na jazykové škole? Může se
jít do téhle školy až po dokončení studia na jiné střední škole (vysoké
škole, gymnáziu) a může se tam jít místo jiné školy(hned po základyní
škole)? Jaké vzdělání potom z této školy člověk má? A jsou takové školy v
blízkosti Jilemnice, popřípadě jinde v Libereckém nebo Královéhradeckém
kraji? Předem děkuji za odpovědi.

Odpověď

Dobrý den, výběr střední školy může ovlivnit volbu Vašeho dalšího vzdělávání a pozdější výběr zaměstnání. Proto byste ho měla dobře uvážit. Bylo by dobré zamyslet se již nyní nad tím, zda budete chtít po ukončení střední školy pokračovat v dalším studiu např. na vysoké či vyšší odborné škole. Střední odborné školy (obchodní akademie, hotelové školy atd.) se zaměřují zejména na výuku odborných předmětů a jazyků, snaží se studenty připravit na jejich budoucí povolání. Naproti tomu gymnázia jsou střední školy s všeobecným zaměřením, které výrazně prohlubují učivo základních škol a rozšiřují výuku o další předměty, ne však odborně zaměřené.
Zkuste se zamyslet nad tím, které předměty Vás ve škole baví, jejichž studium byste chtěla rozšířit, ze kterých předmětů máte lepší prospěch, na které vyučovací hodiny se těšíte. Můžete si také promluvit s rodiči, případně starším sourozencem, který už má podobné zkušenosti, nebo s třídním učitelem. Existují také školní poradci a psychologové, kteří se se studenty snaží najít tu správnou cestu. Využít můžete také pedagogicko-psychologické poradny, které nabízejí konzultace (seznam poraden v ČR, kde můžete vybrat tu nejvhodnější, naleznete na
http://www.ippp.cz/kontakty/adresy-ppp-a-spc/adresy-ppp/adresy-ppp.htm) .
Podobně funguje i Národní ústav odborného vzdělávání - Centrum kariérního poradenství, bližší informace na http://www.nuov.cz/centrum-karieroveho-poradenstvi .
Střední ekonomická škola se zaměřuje na výuku odborných ekonomických předmětů, domníváme se, že mezi střední ekonomickou školou a obchodní akademií není podstatných rozdílů. Na těchto školách bývají hlavními předměty zejména jazyky (čeština a cizí jazyky) a odborné předměty jako podniková ekonomika, účetnictví, daně, právo, výpočetní technika a matematika, které jsou doplněny povinným rozsahem všeobecně vzdělávacích předmětů, jako je dějepis, občanská výchova aj. V pozdějších ročnících si většinou studenti mohou volit další předměty podle toho, na jakou oblast by se chtěli po maturitě specializovat (např. bankovnictví, marketing, korespondence, psychologie práce, konverzace v cizím jazyce). Absolventi středních škol s ekonomickým a obchodním zaměřením mají předpoklady pro výkon zaměstnání především v soukromých podnicích, v obchodních společnostech, v družstvech a jiných právních formách podniku, ve sféře výroby, tuzemského i zahraničního obchodu, v peněžnictví a dalších službách, ve státní a veřejné správě atd.
 
Hotelové školy nabízejí podobnou strukturu výuky jako obchodní akademie a ekonomické školy, vyučované předměty však odpovídají zaměření školy - např.
management hotelu, hotelový provoz, technologie přípravy pokrmů, technika obsluhy a služeb, dále ekonomika, účetnictví, cestovní ruch atd. 
 
Nabídka vyučovaných předmětů se na jednotlivých školách může lišit, je třeba se informovat na konkrétní škole nebo využít webových stránek této školy, kde bývají takové informace zveřejněny. Pro vyhledání konkrétní školy blízko Vašeho bydliště nebo v okolí můžete použít Adresář škol a školských zařízení na stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání
(http://founder.uiv.cz/registr/vybskolr.asp) nebo Rejstřík škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (http://rejskol.msmt.cz/).
 
Studium na gymnáziu většinou volí studenti, kteří mají zájem o navazující pomaturitní studium, které bude více specializované a připraví je na budoucí povolání. Nemusí to být nutně na vysoké škole, můžete si zvolit ze široké nabídky vyšších odborných škol, jejichž studium je kratší a má jinou strukturu.
 
Jazykové školy nabízejí jednoletý pomaturitní kurz cizích jazyků, který bývá ukončen státní jazykovou zkouškou. Předpokladem přijetí na jazykovou školu je tedy ukončené středoškolské studium na gymnáziu nebo jiné odborné střední škole s maturitou. Jazykové kurzy jsou velmi intenzivní, s výukou okolo 20 hodin týdně. V mnoha případech jazykové školy volí studenti, kterým se nepodařilo uspět u přijímacích zkoušek na vysokou školu a vyplňují tak roční pauzu, než budou moci zkusit přijímací zkoušky znovu. Na jazykové školy není nutné skládat žádné zkoušky, stačí se pouze zapsat pomocí zápisového formuláře.
Seznam škol můžete opět najít v již výše zmíněných adresářích.
S rozhodováním by Vám mohla pomoci také speciální vydání Učitelských novin, která vycházejí každý rok. Výtisk Učitelských novin č. 42-43/08 s informacemi o středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2009/10 vyjdou 25. listopadu 2008 (UN č. 39-40/08 s informacemi o vysokých školách pro školní rok 2009/10 vyjdou 11. listopadu 2008). Je možné si je objednat
(http://www.ucitelskenoviny.cz/objednejte.php) nebo bývají také k dostání v knihkupectvích a trafikách.
Mnoho štěstí při výběru.

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.10.2008 15:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu