Strategie na spotřebním a průmyslovém trhu

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o doporučení vhodné literatury, ze které bych mohla
čerpat při zpracování semestrální práce na téma: Rozdílnost strategie na
spotřebním a průmyslovém trhu - definice těchto trhů, jejich skladba,
specifika komodit (popř. dostupnost této literatury).

Odpověď

V níže uvedeném  seznamu najdete dokumenty, ze kterých je možné čerpat

informace,

které potřebujete ke své semestrální práci

Další prameny lze dohledat v Souborném

katalogu VŠE na adrese http://library.vse.cz (k prohlížení zvolte možnost

HOST), závěrečné práce nejsou volně dostupné.

Dále můžete použít vyhledávání v souborných katalozích českých knihoven

prostřednictvím Jednotné informační brány

(http://www.jib.cz/V?RN=665319073).

Literatura:

Pindyck, Robert S.: Microeconomics. Englewood Cliffs : Prentice-Hall

International, 1995.

Frank, Robert H.: Mikroekonomie a chování. Praha : Svoboda, 1995.

Vlček, Josef: Ekonomie a ekonomika. Praha, ASPI 2005.

Kolář, Pavel: Ekonomie. Praha, Bilance 1997.

Kumar, Nirmalya: Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. Praha, Grada

2008.

Kotler, Philip: Marketing. Praha, Grada Publishing 2004.

Hague, Paul: Průzkum trhu. Brno, Computer Press 2003.

Boučková, Jana: Marketing. Praha, Beck 2003.

Kotler, Philip: Marketing Management. Praha, Grada Publishing 2007.

Hořejší, Bronislava: Mikroekonomie. Praha : Management Press, 2006.

Koudelka, Jan: Segmentujeme spotřební trhy. Praha : Professional

Publishing, 2005.

Komárková, Růžena: Psychologie trhu. Praha : Grada, 1998.

Kim, W. Chan: Strategie modrého oceánu :  umění vytvořit si svrchovaný

tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry / W. Chan Kim & Renée

Mauborgne ; [z anglického originálu přeložila Irena Grusová]. Praha :

Management Press, 2005.

Internetové zdroje:

http://blog.zarohem.cz/clanek.asp?cislo=250

http://www.seminarky.cz/Prumyslovy-trh-4437

http://portal.vsp.cz/files/katedry/katedra%20PMO/typy_vyzkumu.pdf

http://209.85.135.132/search?q=cache:ZVuRYLS4zFgJ:pef.czu.cz/~stusek/MARKETING/p%25FCEDN%25B5%25E6KA%252010%2520-%2520PR%25DEMYSLOV%25ED%2520TRH.ppt

+pr%C5%AFmyslov%C3%BD+trh&cd=10&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

http://portal.vsp.cz/files/katedry/katedra%20PMO/typy_vyzkumu.pdf

http://www.seminarky.cz/detaily-4131

http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/podpora-prodeje/b2b-sales-promotion__s394x429.html

http://www.synext.cz/analyza-nakupniho-chovani-pri-prumyslovych-nakupech-b2b.html

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps09/obchod/web/pages/rozhodovani-o-strukture-distribucni-cesty.html

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

06.04.2010 13:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu