Strategické rozhodování

Text dotazu

Hledám všerůznou literaturu týkající se tématu: Strategické rozhodování
managementu, resp. strategické rozhodování a dále i zhodnocení
strategických rozhodnutí (hodnocení investic apod.).

Odpověď

Strategický management = manažerská disciplína, která se zabývá strategickým ovlivňováním vývojového procesu řízeného objektu.

 

Níže je uvedena možná literatura a internetové zdroje k tématu Strategické

rozhodování managementu. Další dokumenty můžete vyhledávat v katalogu

knihovny na adrese http://library.vse.cz (pro prohlížení zvolte možnost

HOST), v Jednotné informační bráně ( http://www.jib.cz/V?RN=665319073),

použít můžete i informační zdroje dostupné pro VŠE (viz.

http://www.econlib.cz/zdroje/).

 

 

 

Literatura:

 

Dědina, Jiří: Management a moderní organizování firmy: nejnovější

přístupy a trendy:organizační vztahy a chování: jednotlivci, skupiny,

týmy: síťové a virtuální organizace, strategické aliance : procesní

organizování:komunikace a rozhodování:organizační kultura. Praha,

Grada 2007.

Jaquith, Andrew: Security metrics:replacing fear, uncertainty, and

doubt. Upper Saddle River, Addison-Wesley, 2007.

Mallya, Thaddeus: Základy strategického řízení a rozhodování. Praha,

Grada, 2007.

Pitra, Zbyněk: Základy managementu: (management organizací v globálním

světě počátku 21. století). Praha: Professional Publishing, 2007.

Pannell, David J.: Economics and the future:time and discounting in

private and public decision making. Cheltenham, Edward Elgar, 2006.

Veber, Jaromír: Management: základy, prosperita, globalizace. Praha,

Management Press 2000.

Gibson, James L.: Management. Praha, Grada, 1997.

Urban, Glen L.: Advanced marketing strategy: phenomena, analysis, and

decisions. Englewood Cliffs, Prentice-Hall 1991.

Asplund, Göran: Strategy formulation: an intervention study of a complex

group decision process. Stockholm, Economic Research Institute, 1975.

Landa, Martin: Jak číst finanční výkazy: analýza účetních výkazů, hodnocení

finanční výkonnosti, měření efektivnosti investic. Brno, Computer Press

2008.

Dedouchová, M.: Strategie podniku.  Praha,C.H. Beck, 2001.

Jirásek, J.: Strategie. Umění podnikatelských vítězství. Praha,

Professional Publishing 2003.

Keřkovský, M.: Strategické řízení. Teorie pro praxi. Praha. C. H. Beck,

2002.

Kislingerová, E.: Manažerské finance. 1. vydání. Praha, C.H. Beck 2004.

Synek, M.: Podniková ekonomika. Praha, C. H. Beck 2000.

Šmída, F.: Strategie v podnikové praxi. Praha, Professional Publishing,

2003.

Velká ekonomická encyklopedie. Praha, Linde 2002.

 

 

Internetové zdroje:

 

http://managerweb.ihned.cz/c4-10115810-19291020-T00000_d-riziko-a-nejistota-ve-strategicke-rozhodovani

http://inproforum.ef.jcu.cz/2007/100.pdf?PHPSESSID=9f2df80c1fa7e9989f94008abf155529

http://www.businessinfo.cz/cz/

http://www.microsoft.com/cze/business/peopleready/performance/strategic_analysis.mspx

http://nop.topsid.com/index.php?war=investicni_cinnost&unit=metody_hodnoceni_efektivnosti_investic

http://www.mmspektrum.com/clanek/hodnoceni-strategickych-investic

http://managerweb.ihned.cz/c4-10115810-19291020-T00000_d-riziko-a-nejistota-ve-strategicke-rozhodovani

 

 

Časopisy:    Politická ekonomie, Automatizace, ekonom, Účetnictví, Moderní

řízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

31.03.2009 11:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu