automobilový průmysl - strategické analýzy podniku, konkurenční prostředí

Text dotazu

Dobrý den, prosím o pomoc při hledání literatury k diplomové práci. Tématem práce jsou strategické analýzy a konkurenční prostředí, konkrétně automobilového průmyslu.

Odpověď

Dobrý den,
 
níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu z fondu CIKS VŠE. Doporučujeme Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 
 
Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz), doporučujeme použít např. termíny:
 
strategická analýza
konkurence, konkurenceschopnost
automobilový průmysl
 
strategy analysis
competition, competitiveness, competitive ability
auto industry, automobile industry, automotive industry, car industry, motor industry
 
 
Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)
 
Ďoubal, Jakub. ANALÝZA DOPADŮ PRŮBĚHU HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ NA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 - 2015. Praha, 2016. Vedoucí práce Miroslav Ševčík.
 
Dykastová, Gabriela. Konkurenceschopnost českého a francouzského automobilového průmyslu. Praha, 2014. Vedoucí práce Martina Jiránková.
 
Frišaufová, Tereza. Konkurenceschopnost automobilového průmyslu zemí V4. Praha, 2017. Vedoucí práce Josef Bič.
 
Gazdačko, Jan. Krize a automobilový průmysl v ČR a na Slovensku. Praha, 2009. Vedoucí práce Ingeborg Němcová.
 
Haj, Adam. Analýza automobilového průmyslu v ČR, jeho podíl na exportu, HDP a zaměstnanosti v letech 2000–2015. Praha, 2016. Vedoucí práce Pavla Chmelová.
 
Jílková, Šárka. Současné trendy v automobilovém průmyslu (se zaměřením na společnost Škoda Auto). Praha, 2010. Vedoucí práce Milan Vošta.
 
Kikinčuk, Tomáš. Aktuální trendy v automobilovém průmyslu po globální ekonomické krizi se zaměřením na Škoda Auto a.s. Praha, 2012. Vedoucí práce Milan Vošta.
 
Kikinčuk, Tomáš. Srovnání postavení automobilového průmyslu v ČR a v SR. Praha, 2009. Vedoucí práce Iveta Černá.
 
Kyncl, Karel. Evropský automobilový průmysl v prostředí rostoucí konkurence Číny a Indie. Praha, 2016. Vedoucí práce Milan Vošta.
 
Pevný, Robert. Automobilový průmysl ve vybraných státech Evropy: soudobé trendy. Praha, 2011. Vedoucí práce Taťána Kozlová.
 
Richterová, Lenka. Automobilový průmysl v evropském prostoru za současné hospodářské krize. Praha, 2010. Vedoucí práce Václav Kašpar.
 
Rynda, Tomáš. Postavení a trendy vývoje automobilového průmyslu EU na vnitřním trhu a v globální ekonomice. Praha, 2015. Vedoucí práce Ingeborg Němcová.
 
Strnad, Jiří. Automobilový průmysl. Praha, 2006. Vedoucí práce Jiří Dvořáček.
 
Suchomel, Jiří. Analýza dopadů průběhu hospodářského cyklu na automobilový průmyslu v ČR a komparace s vývojem v zahraničí v letech 2000 -- 2016. Praha, 2017. Vedoucí práce Miroslav Ševčík.
 
Svobodová, Monika. Automobilový průmysl ČR. Praha, 2015. Vedoucí práce Jiří Dvořáček.
 
Tahovská, Anna. DOPADY PRŮBĚHŮ HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ NA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 - 2015. Praha, 2017. Vedoucí práce Miroslav Ševčík.
 
Temlík, Lukáš. Automobilový průmysl: vývojové tendence a perspektivy. Praha, 2008. Vedoucí práce Milan Vošta.
 
Temlík, Lukáš. Dopady světové hospodářské krize na automobilový průmysl. Praha, 2010. Vedoucí práce Milan Vošta.
 
Tořínský, Ota. Analýza automobilového průmyslu v České republice a v Slovenské republice ve zkoumaném období 2005 – 2016 a s přihlédnutím k intervencionistické politice šrotovného. Praha, 2017. Vedoucí práce Martin Zeman.
 
Trajkovski, Georgi. Perspektivy českého automobilového průmyslu pod vlivem globalizace. Praha, 2012. Vedoucí práce Božena Plchová.
 
Valas, Jiří. Příčiny a důsledky současné krize v automobilovém průmyslu. Praha, 2009. Vedoucí práce Jaroslav Halík.
 
Valášková, Petra. Analýza automobilového průmyslu v ČR. Praha, 2012. Vedoucí práce František Poborský.
 
Vodák, Patrik. Evropský automobilový průmysl v globálním kontextu. Praha, 2017. Vedoucí práce Milan Vošta.
 
Vorel, Zdeněk. Finanční analýza automobilového průmyslu. Praha, 2010. Vedoucí práce Petr Marek.
 
 
 
Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE
 
Dedouchová, Marcela a Vysušil, Jiří, ed. Kvalitní strategie - předpoklad úspěchu firmy. Praha: Profess, [1996]. 108 s. Tajemství prosperity; 11.ISBN 8085253250.
 
Grant, Robert M. Contemporary strategy analysis: concepts, techniques, applications. 4th ed. Malden: Blackwell, 2002. xii, 551 s.ISBN 0-631-23135-8.
 
Jenster, Per a Hussey, David Edward. Company analysis: determining strategic capability. Chichester: John Wiley & Sons, 2001. 275 s.ISBN 0-471-49454-2.
 
Johnson, Gerry a Scholes, Kevan. Cesty k úspěšnému podniku: stanovení cíle, techniky rozhodování. Praha: Computer Press, 2000. xxviii, 803 s. Business books. Praxe manažera.ISBN 80-7226-220-3.
 
Kadlecová, Petra. Vývoj automobilového průmyslu v ČR od počátku finanční krize do současnosti. Praha: Oeconomica, 2012. 24 s. Faculty of International Relations Working papers, vol. VI, 10/2012 = Working papers Fakulty mezinárodních vztahů; vol. VI, 10/2012. Recenzované studie.ISBN 978-80-245-1976-0.
 
Přibová, Marie a kol. Analýza konkurence a trhu. Praha: Grada, 1998. 92 s.ISBN 80-7169-536-X.
 
Sedláčková, Helena. Strategická analýza. Praha: C.H. Beck, 2000. 101 s.ISBN 80-7179-422-8.
 
Souček, Zdeněk. Úspěšné zavádění strategického řízení firmy. Praha: Professional Publishing, 2003. 213 s. ISBN 80-86419-47-9.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

10.05.2018 23:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu