Strakova nadace

Text dotazu

Dobrý den,
můj dotaz směřuje na Strakovu nadaci, založenou hrabětem Janem Petrem Strakou. Zajímalo by mě, z jaké literatury se mohu o této šlechtické nadaci dočíst více.

Odpověď

Dobrý den,

přestože se zdá, že o Strakově nadaci nebyla zatím vydána žádná monografie, poměrně obsáhlé pasáže k jejím dějinám najdete v následujících publikacích:

Doležalová, Antonie. Hlávkovi předchůdci a pokračovatelé: právní postavení a sociální funkce nadací v českých zemích a v Československu od jejich vzniku do současnosti. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014. 125 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 4/2014. ISBN 978-80-86729-97-8. (další informace a inspiraci byste možná našel v rozsáhlé publikační činnosti docentky Doležalové, která se dlouhodobě věnuje dějinám filantropie; přehled publikací paní docentky najdete na jejích stránkách http://www.antonie-dolezalova.cz)

Boček, Jan. Nadace a nadační fondy v protektorátu Čechy a Morava. Říčany u Prahy: Olivova nadace, 2010. 317 s. ISBN 978-80-254-8097-7.

Historii Strakovy nadace je také částečně věnován následující článek:

Hnyk, Petr. Rod Straků a Strakova akademie. Rodným krajem, 2013, 46, s. 24-25. ISSN 1210-6135.

Pomocné by Vám mohly být i následující knihy a články (bohužel jsme ovšem nemohli nahlédnout do jejich textů, a tak plně vyhodnotit jejich relevanci k tématu):

Hlavačka, Milan, Pokorná, Magdaléna a Pavlíček, Tomáš. Collective and individual patronage and the culture of public donation in civil society in the 19th and 20th centuries in Central Europe. Prague: Institute of History, 2010. 618 s. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada A - Monographia; sv. 31. ISBN 978-80-7286-163-7.

Ronovská, Kateřina. K historickému vývoji nadací ve střední Evropě. Časopis pro právní vědu a praxi, 2011, 19(2), s. 124-131. ISSN 1210-9126. Dostupné také z: http://krameriustest.mzk.cz/search/handle/uuid:c74ea082-81a4-4588-a9a9-ce1891b4db4e.

Myslivec, Pavel. Nadace a historie. Grant, 1993, 1(0), s. 2-3. ISSN 1210-6461.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.11.2014 10:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu