Štefek z Koloděj

Text dotazu

Rád bych se dozvěděl více o jednom z popravených z roku 1621, Tobiáši Štfkovi z Koloděj. Ve většině odkazů lze nalézt pouze jeho jméno při vyjmenování popravených. Jelikož jeho mladší syn stejného jména odešel po roce 1621 do vyhnanství a objevuje se následně v Anhaltsku, zajímala by mě i možnost i seznamu německé literatury, kde byse jméno, nejspíš ve tvaru Tobias Steffeck von Kolodey vyskytovalo. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

               

Tobiáš Štefek z Koloděj,  jeden z popravených 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze 21. 6. 1621, pocházel původně z Náchodu. Přesné datum narození není známo. V mládí působil jako vychovatel šlechtických dětí  a později jako správce rozsáhlých panství rodu Smiřických. 12.2. 1593 obdržel spolu se svým bratrem Matějem  erb a přídomek z Koloděj.

 

"Roku 1596 přijal městské právo v Praze na Malé Straně, r. 1611 se stal měšťanem Nového Města pražského. Městské správy se však nezúčastňoval, byl zaměstnán ve službách pánů ze Smiřic jako regent jejich panství. Tobiáš Štefek byl čtyřikrát ženat: po prvé se oženil r. 1595 s Kateřinou, dcerou Jana Laštovičky, měšťana malostranského, a měl svatbu v domě Smiřických. Z tohoto manželství vzešla dcera Lidmila a syn Štěpán. Kateřina zemřela před rokem 1603, kdy byl již Štefek ženat s Annou Křížovou, s níž měl děti Tobiáše a Annu. Po smrti své druhé ženy se Štefek r. 1611 oženil po třetí s Dorotou z Kranychfeldu, jež byla předtím provdána za Bartoloměje Havlíka z Varvažova; zemřela 23. října 1613 ve věku 41 let a byla pohřbena u sv. Jindřicha. Ani ne po půl roce se Tobiáš Štefek na jaře 1614 oženil po čtvrté s Annou, vdovou po zámožném Danielu Pražákovi z Jindic. Všemi těmito sňatky a bohatými odkazy získal Štefek značný majetek (v Praze 3 domy a vinici), který dále rozmnožoval."

(Rukovět' humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, str. 300).

 

V roce 1612 byl zvolen mezi defensory konsistoře a university v Praze. Jeho styky, spojení se Smiřickými i kalvínská orientace jej přivedla roku 1618 na přední místo vzbouřeného českého stavu.  Za stavovského povstání v letech 1618 - 1620 byl direktorem městského stavu. Jako direktor městského stavu spolupodepisoval konfederaci učiněnou s jinými zeměmi, hlasoval pro zavržení krále Ferdinanda II. a podporoval zvolení Fridricha Falckého českým králem.

Po prohře českých stavů byl za svou účast v odboji jako zemský direktor městského stavu odsouzen k ztrátě hrdla, cti i statků a 21. 6. 1621 na Staroměstském náměstí popraven.

 

Zdrojů, článků a podrobnějších informací k osobě Tobiáše Štefka z Koloděj není bohužel příliš mnoho. Biografická hesla k uvedené historické osobnosti nabízejí například knihy:

* Jungmann, Josef: Historie literatury české : aneb saustawný přehled spisů českých s krátkau historií národa, oswícení a jazyka. - 2. vyd. - Praha : Řiwnáč, 1849

* Jireček, Josef: Rukovět' k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. - Praha , 1875-1876. - 2 svazky. - (Dějiny literatury české. Díl 1: Slovník životopisný a knihoslovný)

*  Rukovět' humanistického básnictví v Čechách a na Moravě = Enchiridion renatae poesis Latinae in Bohemia et Moravia cultae / založili Antonín Truhlář a Karel Hrdina; pokračovali Josef Hejnic a Jan Martínek. - Praha : Academia, 1966 ff

*  Slovník naučný / Redaktor: Frant. Lad. Rieger. - Praha : Kober & Markgraf, 1860-1890. - 12 dílů

* Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. - Praha : Otto, 1888-1909. - 28 dílů

* PETRÁŇ, Josef. Staroměstská exekuce. Vyd. 4., autorem dopl. a přeprac., V nakl. Rodiče 1. Praha: Rodiče, 2004. 318 s. ISBN 80-86695-44-1.

 

Jeho starší syn, lékař Štěpán Štefek z Koloděj je uveden např. v:

* NAVRÁTIL, Michal. Almanach českých lékařů: s podobiznami a 1000 životopisy: na paměť 50 letého jubilea Spolku a Časopisu lékařů českých. Praha: M. Navrátil, 1913. 387 s.

* http://www.historie.hranet.cz/heraldika/sjscr/sjscr1936-2.pdf

 

Tobiáš Štefek z Koloděj, mladší syn Tobiáše Štefka z Koloděj, odešel i s rodinou, podobně jako jeho starší nevlastní bratr Štěpán, po roce 1621 z Čech. Jako dobrý "politicus" se uplatnil ve službách anhaltských knížat. V roce 1646 byl císařem Ferdinandem III. povýšen do šlechtického a jeho erb byl rozhojněn.

Podrobnější informace o jeho působení na dvoře anhaltských knížat ovšem bohužel nemáme k dispozici. Samostatná publikace či odborný článek k této osobnosti se nám nepodařilo v  nám dostupných zdrojích nalézt.

 

Více informací byste pravděpodobně nalezl v německém archivu: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/KBXR5FRKIMJKMLLD7AK6NEDAL7VQ4OI5

 

Tobiáš Štefek z Koloděj ml. je též zmíněn v některých dokumentech dostupných přes Google Books:

* https://books.google.cz/books?id=PjNPAAAAcAAJ&dq=%22Tobias%20Steffeck%22%20Anhalt&hl=cs&pg=PA424#v=onepage&q=%22Tobias%20Steffeck%22%20Anhalt&f=false

* https://books.google.cz/books?id=JfjiCAAAQBAJ&lpg=PA10&dq=%22Tobias%20Steffeck%20von%22&hl=cs&pg=PA11#v=onepage&q=%22Tobias%20Steffeck%20von%22&f=false

 

Se svým dotazem se můžete zkusit obrátit taktéž na některou německých knihoven.

 

Rodokmen této rodiny byl pravděpodobně již příbuznými  vypracován. V Národní politice (1926, roč.44, č. 61 (2.3.), s. 7) vyšel článek "Dědicové 100 milionu", který uvádí tři možné příbuzné Tobiáše Štefka z Koloděj a zmiňuje, že byly dohledány údaje až do roku 1690. 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.06.2016 16:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu