stavební zakázka a její životní cyklus

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o pomoc s hledáním materiálů týkajících se teorie stavební zakázky, jednotlivých etap, ze kterých je složena a možností jejího financování.

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme Vám za využití služby „Ptejte se knihovny“.

K tématu stavebních zakázek existuje docela dost literatury, avšak knihovní katalogy se liší klíčovými či předmětovými termíny, pod kterými je naleznete. V jazyce českém problém není. Povětšinou stačí použít kombinaci termínů:

(veřejné zakázky) (nebo pouze zakázky) AND (stavebnictví OR stavitelství)

Někdy se využívá termínu veřejné soutěže a samozřejmě i stavební zakázky, ale těch velice málo. Z prezentace, která je volně dostupná na webu jsme zjistili, že zakázky mohou být i soukromé: www.fce.vutbr.cz/EKR/asp/AktualityPredmety/Finsz/3_prednaska.ppt. V tomto směru bychom využili třeba klíčových slov investování nebo investice či obecných termínu ekonomika a řízení a s nimi stavebnictví a podniky nebo společnosti.

V angličtině je to složitější, avšak na veřejné zakázky lze využít termínu public procurement. Další klíčová slova, která jsme použili při hledání: construction contracts, building contracts a samozřejmě "civil engineering" pro stavebnictví.

V Souborném katalogu ČR (www.caslin.cz), naleznete velké množství literatury, která je dostupná v knihovnách v ČR. Literaturu z těchto knihoven si pak můžete vypůjčit pomocí meziknihovní výpůjční služby z knihovny, kterou navštěvujete, pokud ovšem nemá publikace status prezenční výpůjčky. Následující výčet literatury z jednotlivých katalogů není vyčerpávající, avšak je vypovídající:

1)    Kadlčáková, Anna. Hodnocení veřejných stavebních zakázek. 1. vyd. Praha: Polygon, 2001. 79 s. ISBN 80-7273-053-3.

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000979269&local_base=SKC

2)    Hačkajlová, Ludmila, ed. Management udržitelného rozvoje životního cyklu stavebního podniku a veřejné stavební zakázky = Management of sustainable live cycle development of construction enterprice and public building contracts: výběr z publikační činnosti řešitelů VZ č. 6/MŠMT za rok 2000. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické, 2000. 77 s. ISBN 80-01-02285-4.

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000995012&local_base=SKC

Katalog Národní technické knihovny (http://vufind.techlib.cz)

3)    THOMAS, H. Randolph. Interpreting construction contracts : fundamental principles for contractors, project managers, and contract administrators. Reston: American Society of Civil Engineers, 2007. 451 s. ISBN 978-0-7844-0921-3. https://vufind.techlib.cz/Record/000654891

Katalog ČVUT (http://aleph.cvut.cz)

4)    SERAFÍN, Petr a David DVOŘÁK. Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. 1. vyd. Praha: ABF - Arch, 2009. 254 s. ISBN 978-80-86905-51-8.

https://aleph.cvut.cz:443/F?func=direct&doc_number=000693736&local_base=DUPL&format=999

5)    LORENC, Josef. Zpracování nabídky - veřejná zakázka na stavební práce. Praha, 2011. Bakalářská práce (Bc.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, katedra ekonomiky a řízení stavebnictví. Vedoucí práce Renáta Schneiderová.

https://aleph.cvut.cz:443/F?func=direct&doc_number=000734971&local_base=DUPL&format=999

Katalog VUT (http://aleph.lib.vutbr.cz/)

6)    BLAŽEK, Martin. Příprava a řízení stavební zakázky investorem: preparation and management of construction job by investor. Brno: Vysoké učení technické, 2007. 7 p. Diplomová práce. Vedoucí práce Jana Nováková. 

Katalog Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz)

7)    MEAD, John. Programme procurement in construction: learning from London 2012 [online]. Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley-Blackwell, 2013 [cit. 2014-07-11]. Dostupné registrovaným uživatelům z databáze Ebrary: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10665973

8)    MORLEDGE, Roy. Building procurement [online]. 2nd ed. Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley-Blackwell, 2013 [cit. 2014-07-11]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10657898.

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (RIV) (https://www.isvav.cz/prepareResultForm.do). K vyhledání výsledků použijte vyhledávací pole pro Název a Klíčové slovo v anglickém jazyce (lze do obou polí zadat i české termíny J). Vyhledané dokumenty si pak najděte buď podle názvu nebo ISBN např. v Souborném katalogu ČR. Pokud bude původce výsledku ČVUT, použijte katalog ČVUT, atp.

9)    PAVEL, Jan a Rudolf Kubík. Faktory ovlivňující intenzitu konkurenčního efektu při zadávání veřejných zakázek na stavební práce v ČR. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2011, s. 3-10. ISBN 978-80-245-1763-6.

Dále se můžete inspirovat např. v diplomových pracech studentů VŠ, které jsou dostupné na www.theses.cz

Další zdroje z oboru stavebnictví, naleznete např. zde: http://www.techlib.cz/cs/82726-stavebnictvi

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

19.01.2015 14:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu