Stavební spoření

Text dotazu

Chtěla bych požádat o doporučení vhodných knižních titulů ke zpracování své práce k maturitě na téma stavební spoření. Předem děkuji za pomoc.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

stavební spoření

stavební spořitelny

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Doucha, Rudolf. Stavební spoření. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 1999. 89 s. Poradce. ISBN 80-7169-894-6.

Kielar, Petr. Matematika stavebního spoření. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2010. 142 s. ISBN 978-80-86929-63-7.

Lukáš, Vojtěch a Kielar, Petr. Stavební spoření a stavební spořitelny. Vyd. 2. Praha: Ekopress, 2014. 132 s. ISBN 978-80-87865-05-7.

Prčík, Tomáš. Stavební spoření v kostce. 1. vyd. Brno: ERA, 2002. vi, 124 s. ISBN 80-86517-37-3.

Syrový, Petr. Financování vlastního bydlení. 5., zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009. 143 s. Osobní a rodinné finance. ISBN 978-80-247-2388-4.

Syrový, Petr a Tyl, Tomáš. Osobní finance: řízení financí pro každého. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 220 s. Osobní a rodinné finance. ISBN 978-80-247-4832-0.

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Boučková, Jana. Trh nemovitostí a jeho financování. Praha, 2013. Vedoucí práce Libor Votava.

Habrová, Marta. Srovnání hypotečních úvěrů s úvěry ze stavebního spoření. Praha, 2011. Vedoucí práce František Kovář.

Hamerníková, Miroslava. Konkurenční analýza stavebního spoření. Praha, 2007. Vedoucí práce František Kovář.

Krotil, Lukáš. Produkty určené pro zhodnocování peněz poskytované bankami v ČR. Praha, 2009. Vedoucí práce Libor Votava.

Sitová, Radka. Srovnání hypoték a stavebního spoření. Praha, 2007. Vedoucí práce Libor Votava.

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

Komparace hypotéky a stavebního spoření v ČR a ve vybraných zahraničních zemích

http://is.muni.cz/th/172164/esf_m/Benickova_DP_2010_KomparaceBydleni.pdf

Stavební spoření (finance.cz)

http://www.finance.cz/bydleni/stavebni-sporeni/

Stavební spoření (měšec.cz)

http://www.mesec.cz/bydleni/stavebni-sporeni/

Stavební spoření (peníze.cz)

http://www.penize.cz/stavebni-sporeni

Vliv stavebního spoření na hospodaření domácností

http://czechuniversity.com/dokumenty/konference/2005/International_conference_2005.pdf#page=229

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

22.09.2014 08:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu