Stavební slohy, historismus

Text dotazu

Co je to historismus?

Odpověď

Dobrý den,

historismus je programový návrat ke slohovým formám minulosti, z nichž se vytváří nový sloh či soustava, obvykle za účelem vyjádření nějakého programu, reprezentace či ideje. Je třeba odlišit programový historismus jako znovuoživení slohu ("revival"; například revival gotiky v 19. století v podobě neogotiky) od přirozeného přežívání ("survival") slohu i v obdobích následujících slohových etap (např. survival gotiky v Anglii v době renesance). Slohy a styly historismu se obvykle označují předponou "neo-" či "novo-" (neorenesance ap.), dříve též "pseudo-", přičemž tato předpona má v současnoti spíše pejorativní význam.
Historismy se vyskytují v průběhu celých dějin umění: renesance programově navázala na antiku, ve 14. -16. stol. se uplatnila románská renesance (revival románského slohu), v českém prostředí se vyskytl zvláštní jev v podobě gotizující renesance (pražský kostel sv. Rocha v areálu Strahovského kláštera), v době pobělohorské se rozvíjela barokní gotika. Na antiku navázal i neoklasicismus a empír. Novou dynamiku získal historismus v 19.stol., kdy se vytvořila polarita technicky zaměřené moderní (průmyslové) architektury a historizujících tendencí.
V tomto období historismu (tedy 19. stol.) se paralelně vyvíjely dva historizující směry: neoklasicismus a romantismus, z nichž každý vycházel z odlišného ideového zakotvení. Historismus vyvrcholil ve 2. polovině 19. stol., kdy historické "neo-" slohy v architektuře téměř převládly (paralelně se však rodila nová inženýrská architektura).
Podrobné informace naleznete v knize: DUDÁK, Vladislav; POŠVA, Rudolf; NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury. Díl 1, A-K. Praha: Miloš Uhlíř - Baset, 2000. ISBN 80-86223-07-8.
Z dalších dokumentů, které má Národní knihovna ve svém fondu (můžete si je vyhledat v elektronickém katalogu NKC - http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=nkc ), by pro Vás mohly být užitečné následující publikace:
1) VYBÍRAL, Jindřich. Česká architektura na prahu moderní doby : devatenáct esejů o devatenáctém století. Praha : Argo : VŠUP, 2002. 331 s. ISBN 80-7203-475-8.
2) ROUBÍNKOVÁ, Dana. Historismus v architektuře Karlových Varů. [Karlovy Vary] : Karlovarské muzeum, 1996. 99 s. ISBN 80-900188-2-3.
3) Kamenná kniha : sborník k romantickému historismu - novogotice. Sychrov : Zámek Sychrov, 1997. 306 s. ISBN 80-238-2264-0.
4) MŽYKOVÁ, Marie. Romantický historismus : novogotika : [výběrový katalog expozice na zámku Sychrově a hradu Bítově]. Sychrov : Státní zámek, 1995. 91 s.
5) TECHNIK, Svatopluk. Stavební památky města Liberce. Romantismus a historismus. [Část] B, Urbanistické celky a obytné budovy. Liberec : Česká beseda, 1991.
6) TECHNIK, Svatopluk. Stavební památky města Liberce. Romantismus a historismus. A - veřejné budovy. Liberec : Čes. beseda, 1988.
7) VYBÍRAL, Jindřich. Století dědiců a zakladatelů : architektura jižních Čech v období historismu. Praha : Argo, 1999. 214 s. ISBN 80-7203-205-4.
8) KUTHAN, Jiří. Aristokratická sídla období romantismu a historismu. Praha : Akropolis, 2001. 333 s. ISBN 80-7304-003-4.
nebo webová stránka o historismu na stránkách zámku Sychrov - http://www.zamek-sychrov.cz/cz/vs2002-13.asp .

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.02.2008 18:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu