Státní, vládní, veřejný dluh - vymezení pojmu

Text dotazu

Zajímalo by mě jaký je přesný rozdíl mezi pojmy státní, vládní a veřejný
dluh.

Odpověď

Podrobnější vysvětlení najdete v uvedené publikaci, ze které jsem čerpala

pro váš dotaz.

Pro označení souhrnu státních finančních závazků jsou používána jak v

teorii, tak především v praxi různá označení. Používá se pojem "veřejný

dluh", často se hovoří o "státním dluhu" a jindy o "dluhu vládním".

Nelze-li použít pojmy jako synonyma , je rozhodující skutečností při

vymezení pojmů, kdo je v dané situaci dlužníkem.

V české praxi pojem státní dluh označuje dluh centrální vlády, veřejný dluh

pak označuje dluh všech prvků, které tvoří soustavu veřejných financí (

vlády a nižších správních celků (krajů a obcí).

Veřejný dluh = souhrn pohledávek ostatních ekonomických subjektů vůči státu

bez ohledu na to, zda vznikly tyto pohledávky cestou státního rozpočtu či

jinak. Pro veřejný charakter dluhu není podstatný způsob jeho vzniku, ale

způsob jeho úhrady - skutečnost, že představuje pohledávku vůči současným i

budoucím daňovým platbám obyvatelstva. Ve většině případů má veřejný dluh

formu vládních dluhopisů - obligací, které nakupují jednotlivé ekonomické

subjekty uvnitř země nebo i v zahraničí.

Veřejný  dluh  je  v interpretaci Mezinárodního měnového fondu pojímán jako

celkové   saldo   finančních  aktiv  a  pasiv  státu,  a  to  včetně  salda

eventuálních mimorozpočtových fondů.

Prameny:

Dvořák, Pavel: Veřejné finance, fiskální nerovnováha  a finanční krize.

Praha, Beck 2008. ISBN 978-80-7400-075-1

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_dluh

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

04.02.2011 09:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu