Státní dluh ČR

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně literatury k BP na téma: "Státní dluh české republiky"

Odpověď

Dobrý den,

nabízím možné zdroje k vaší bakalářské práci.

 Další možnosti pro vyhledání dokumentů:

http://library.vse.cz
http://www.vse.cz/zdroje/
http://ciks.vse.cz/zdroje/zlatyfond/
http://www.jib.cz

Internetové zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_dluh_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/st_dluh.html

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home

 http://www.cnb.cz/cs/index.html

Literatura:

Koloušek, Jan. O státních dluzích, o státním úvěru, o emisích a konversích státních půjček. Praha: Melantrich, 1913. 120 s.

Bráf, Albín. Finanční věda. (Přednášek o národním hospodářství) část III. Opr. vyd. autorisované. Praha: Fr. Stříbrský, 1900. 480 s.

Arestis, Philip, ed. a Sawyer, Malcolm C., ed. The Euro crisis. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. xv, 276 s. International papers in political economy. ISBN 978-0-230-36750-0.

PEKOVÁ Jitka. Veřejné finance, úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2001. ISBN 80-86395-19-7

PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance. Úvod do problematiky. 3. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2005. 528 s.ISBN 80-7357-049-1

PEKOVÁ J., PILNÝ J., JETMAR M. Veřejná správa a finance. Praha: ASPI, a.s., 2008. ISBN 978-80-7357-351-5

Červenka, Miroslav. Soustava veřejných rozpočtů. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009. 205 s. ISBN 978-80-87212-11-0.

Dvořák, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize / Pavel Dvořák. Vyd. 1. Praha: Beck, 2008. xx, 343 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-075-1.

Hamerníková, Bojka et al. Problémy optimalizace rozpočtové a fiskální politiky. Vyd. 1. Praha: Matfyzpress, 2010. 131 s. ISBN 978-80-7378-150-7.

Hamerníková, Bojka a kol. Veřejné finance. Praha: ASPI, 2007. 364 s. ISBN 978-80-7357-301-0.

Musgrave, Richard Abel a Musgrave, Peggy B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994. 581 s. ISBN 80-85603-76-4.

Prušvic, David. Fiskální politika, fiskální pravidla a jejich postavení v systému národního hospodářství. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2008. 129 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 8/2008. ISBN 978-80-86729-43-5.

Pikora, Vladimír a Šichtařová, Markéta. Nahá pravda, aneb, Co nám neřekli o našich penězích a budoucnosti. 1. vyd. Praha: NF Distribuce, 2012. 256 s. ISBN 978-80-260-2811-6.

Jílek Josef, Finanční trhy a investování, Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, první vydání, ISBN 978-80-247-1653-4

Peková, Jitka. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 642 s. ISBN 978-80-7357-698-1.

Závěrečné práce:

Formánek, Jan. Analýza veřejného dluhu v České republice v posledních dvou dekádách. Praha, 2012. Vedoucí práce Karel Zeman.

Chmelová, Pavla. Analýza vývoje hospodaření veřejných rozpočtů České republiky od roku 1993 do současnosti. Praha, 2012. Vedoucí práce Karel Zeman.

Kučera, Lukáš. Využití finančních derivátů při řízení rizik státního dluhu. Praha, 2011. Vedoucí práce Naďa Blahová.

Lošková, Žaneta. Veřejný dluh a kapitálový trh v České Republice. Praha, 2011. Vedoucí práce Leoš Vítek.

Pinlová, Veronika. Vývoj a současný stav veřejných rozpočtů. Praha, 2011. Vedoucí práce Zdenka Vostrovská.

Brejcha, Ludvík. Výsledky hospodaření veřejných rozpočtů v ČR v letech 1993-2009. Praha, 2010. Vedoucí práce Miroslav Ševčík.

Dostálová, Veronika. Emise a obchody se státními dluhopisy. Praha, 2010. Vedoucí práce Jarmila Radová.

Jaroš, Pavel. Fiskální dluh České republiky: růst, udržitelnost a splatitelnost. Praha, 2010. Vedoucí práce Pavel Potužák.

Žák, Čestmír. Státní pokladna. Praha, 2010. Vedoucí práce Vratislav Izák.

Schiller, Jan. Financování schodku státního rozpočtu prostřednictvím emise dluhopisů. Praha, 2012. Vedoucí práce Jarmila Radová.

Balla, Luděk. Dopady veřejného zadlužování na českou ekonomiku. Praha, 2011. Vedoucí práce Libor Votava.

Řeháková, Jana. Vývoj veřejných deficitů a státní dluh v ČR. Praha, 2010. Vedoucí práce Vladimíra Filipová.

Blažková, Gabriela. Státní dluh České republiky. Praha, 2011. Vedoucí práce Vratislav Izák.

Korčomacha, Světlana. Dopady finanční krize na veřejné finance v ČR. Praha, 2011. Vedoucí práce František Ochrana.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2014 10:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu