Starší pojmenování osady Rousínov

Text dotazu

V zakládací listině vyšehradské kapituly hlásící se k roku 1088 (viz Codex diplomaticus Bohemiae I., zápis č. 387) je mezi majetky kapituly uvedena též lokalita gruzineuizi (v novočeštině se uvádí gruziněves, hruzíněves). Prosím o zprávu, je-li možné potvrdit hypotézu, že tato lokalita má souvislost s osadou Rousínov, která je součástí města Horní Jelení.

Odpověď

Dobrý den,
v odborné literatuře jsme nalezli pouze dvě zmínky vztahující k lokalitě Gruzineuizi.  První uvádí August Sedláček ve svém "Místopisném slovníku historickém království českého", druhá se nachází v knize: "Místní jména v Čechách". 

August Sedláček předpokládal, že obec  Gruzineuizi mohla předcházet  městečku Chroustovice u Vysokého Mýta. Konkrétně uvádí:
"Chroustovice, městečko u Vys. Mýta, v němž byl již r. 1349 farní kostel a postoupen k biskupství Litoměřickému (snad Gruzineuizi v základním listu Vyšehradském 1088)."
(SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království českého. Vyd. 2., v Argu 1. Praha: Argo, 1998. s. 337.)

V knize Místní jména v Čechách je uvedeno přímo heslo Hruziněves: "Hruziněves, někdejší  ves vyšehradské kapituly" 1088 (...) Gruzineuizi (...) Tato ves ležela asi u Vysokého Mýta, protože se uvádí vedle Vraclavě a Jenšovic."
(PROFOUS, Antonín, ŠMILAUER, Vladimír a SVOBODA, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 5.díl. Dodatky.  1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. s. 180.)

I když se jedná o stejnou oblast, Vaši domněnku bohužel výše uvedené zdroje nepotvrzují. 

Hypotézu o souvislosti lokality Gruzineuizi a Rousínova ovšem zkuste konzultovat ještě s odborníky daného oboru (např. s pracovníky Historického ústavu AV ČR: http://www.hiu.cas.cz/cs/)

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.12.2012 12:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu