starověký Řím a vzdělávání

Text dotazu

Dobrý den,
můžete mi, prosím, poradit nějaké knihy, které se věnují vzdělávání ve starověkém Římě? Existuje v ČR časopis, který se věnuje starověku? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

nejpodrobněji se tímto tématem zabývá níže uvedená anglická publikace:

Bloomer, W. Martin. The school of Rome: latin studies and the origins of liberal education. Berkeley: University of California Press, ©2011. vii, 281 s. ISBN 978-0-520-25576-0.

* výchova a vzdělávání -- starověký Řím -- 1. stol. př. Kr.-3. stol. po Kr.

* vzdělávací systémy -- starověký Řím -- 1. stol. př. Kr.-3. stol. po Kr.

Knihu je možné v Národní knihovně ČR vypůjčit buď v tištěné podobě, nebo prostřednictvím placené databáze ebrary i v elektronické podobě (viz bibliografický záznam v elektronickém katalogu NK ČR - http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002365123&local_base=NKC – ze záznamu vede také odkaz na tištěnou verzi). V obou případech si však knihu mohou vypůjčit pouze registrovaní uživatelé s platným čtenářským průkazem NK ČR.

V elektronickém katalogu NK ČR je možné nalézt další publikace, které se vzděláváním ve starověkém Římě zabývají alespoň částečně, např.:

* Vacínová, Tereza. Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 240 s. ISBN 978-80-86723-74-7.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200907/contents/nkc20091931038_1.pdf

* Rebenich, Stefan. Antika: 101 nejdůležitějších otázek. 1. vyd. Velké Bílovice: TeMi CZ, 2007. 159 s. ISBN 978-80-903873-8-6.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200805/contents/nkc20071780353_1.pdf

* Šmahelová, Bohumíra. Nástin vývoje pedagogického myšlení. Brno: MSD, 2008. 97 s. ISBN 978-80-7392-040-1.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200810/contents/nkc20081823137_1.pdf

* Hábl, Jan a Janiš, Kamil. Přehled dějin pedagogiky. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. 113 s. ISBN 978-80-7435-044-3.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201006/contents/nkc20102096978_1.pdf

* Janiš, Kamil. Vybrané kapitoly z dějin výchovy. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. 80 s. ISBN 978-80-7248-512-3.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200906/contents/nkc20091867042_1.pdf

* Haywood, John, ed. Živá minulost: jak se žilo v dávných dobách: doba kamenná, Mezopotámie, starověký Egypt, starověké Řecko, Římská říše, Keltové, Vikingové, Aztékové a Mayové, Inkové, starověké Japonsko, velká Čína, starověká Indie, arktické národy, severoameričtí indiáni. 1. vyd. Praha: Albatros, 2007. 512 s. Albatros In; 27. Klub mladých čtenářů. ISBN 978-80-00-01902-4.

Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/8827/pdf

* Kohout, Karel. Základy obecné pedagogiky. Vyd. 2., dopl. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7452-009-9.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201101/contents/nkc20102155825_1.pdf

Co se týče periodik zaměřených na starověk, nalezli jsme pouze nepravidelně vycházející sborník Univerzity Karlovy, příspěvky jsou ovšem psány v angličtině, popř. jiných jazycích:

Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. -- Praha : Universita Karlova, [1963]-. --    sv. ; 23 cm. ISSN 0515-3190. ISSN 0567-8269 (chyb.). Vychází nepravidelně

* latina * stará řečtina * latinsky psaná literatura * řecká antická literatura * starověk -- dějiny

* starověké Řecko * starověký Řím * sborníky * vědecké časopisy

Zajímavý by pro Vás mohl být i časopis „Čtení o antice“, který vycházel v letech 1974-1986 v pražském nakladatelství Svoboda.

 

Bibliografické záznamy obou časopisů jsou k dispozici opět v elektronickém katalogu NK ČR, informace o možnostech výpůjčky v Národní knihovně naleznete pod ikonou Exempláře. Dostupnost periodik ve fondech jiných českých knihoven zjistíte prostřednictvím Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skcp) nebo portálu Jednotné informační brány (http://www.jib.cz).

 

Pokud hledáte také internetové zdroje, mohly by pro Vás být užitečné následující stránky: 

* Antika - http://antika.avonet.cz

* Římské císařství - http://rim.me.cz/

* Portál Antika - http://www.spqr.cz/

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.02.2015 10:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu