staré tisky, rukopisy, studium

Text dotazu

Vážení, jsem moc rád, že mohu využít této možnosti, abych Vám položil otázku, která mě vždy zajímala. Vždy mě fascinovaly staré tisky, které jsou dnes již vzácností a chtěl bych se o této oblasti dozvědět víc. Vím, že přístup ke knihám je určen jen vyvoleným, ale nejde mi o to, aby mi bylo dovoleno do těcho tisků nahlížet, rád bych se dozvěděl vše, nebo alespon to podstatné, co se této oblasti týká. Je péče o vzácné tisky a jejich studium samostatnou kapitolou knihovnictví? Dá se někde studovat? Existují nějaké hodnotné publikace o historických knihách a rukopisech? Neměl jsem nikdy bohužel příležitost se s tímto svým snem nikomu svěřit, proto pevně doufám, že u Vás najdu odpověď.

Odpověď

Věda zabývající se starými rukopisy a tisky je samostatným odvětvím knihovnictví a nazývá se knihověda (terminologická databáze definuje knihovědu jako:
1. Obor zkoumající knižní kulturu jako celek, zejména s ohledem na její sociokulturní význam. Zahrnuje teorii, historii a estetiku, např. ikonografii, dějiny knihy, dějiny knihtisku apod.
2. Pozitivisticky pojaté studium dějin knižní kultury, převážně starých tisků s důrazem na objektivně, materiálově a fyzicky chápané vnější knižní znaky.).

V rámci knihovědy se studiem starých rukopisů a tisků zabývá několik pomocných věd historických - paleografie - nauka o písmu, (historická) chronologie - věda zabývající se pojetím času v minulosti, genealogie, (historická) metrologie, diplomatika - zkoumání písemností úřední povahy, kodikologie - věda zabývající se komplexním zkoumáním rukopisů s převážným soustředěním na kodex či rukopisnou knihu, sfragistika - věda zabývající se studiem pečetí, heraldika, epigrafika - věda zabývající se studiem nápisů.

Nenalezli jsme informace o tom, že by byl v současné době na některé VŠ v České republice vyučován samostatný obor knihověda. Ve většině případů je možné studovat obor knihovnictví se zaměřením na knihovědu. Většinou je však daný kurz realizován až při dostatečném počtu studentů. S oborem knihověda úzce souvisí také obor archivnictví, v rámci tohoto oboru jsou také vyučovány předměty týkající se studia starých tisků a rukopisů. Obor archivnictví lze studovat např. na Katedře pomocných věd historických a archivnictví FF UK, Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně atd.

Z literatury zabývající se rukopisy a starými tisky bychom Vám doporučili zejména tyto publikace:
BOHATCOVÁ, Mirjam. Česká kniha a svět. Praha: Artia: Oborové ředitelství Polygrafického průmyslu, 1973. 86 s. BOHATCOVÁ, Mirjam. Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-7038-131-0.
HAMANOVÁ, Pavlína. Z dějin knižní vazby. Praha, 1959.
KNEIDL, Pravoslav. Z historie evropské knihy. Praha, 1989.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.03.2008 11:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu