staré texty

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych se Vás zeptala, jak si mám vyložit označení "starší text" - existuje nějaká časová hranice, od kdy se text považuje za starý (starší)?
Od kdy není nutné (pro případ adaptace staršího textu) řešit autorská práva?

Odpověď

Dobrý den

domníváme se, že termín "starý/starší text" není obecně nijak definován, nejblíže tomuto označení je termín "starý tisk". Starými tisky jsou označovány knihy vytištěné v letech 1501-1800 včetně, někdy se horní časová hranice stanovuje datem zavedení strojového tisku v 19. století (v českém prostředí 1860).

Použitý zdroj:

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy - http://aleph.nkp.cz/cze/ktd  

Obecná hranice, odkdy jsou díla z hlediska autorského zákona považována za volná, byla odborníky stanovena pro periodika na vydání do roku 1890 a pro vydání monografií do roku 1880.

I některá "mladší" díla však mohou být volná, uplynula-li u nich doba ochrany majetkových autorských práv. Majetková práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Pokud bylo dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů (bere se případně v úvahu také např. autor předmluvy, doslovu, ilustrátor apod.), počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil. V případě anonymních či pseudonymních děl, kdy autor není všeobecně znám, trvají majetková práva 70 let od oprávněného zveřejnění díla.

Nicméně i u volných děl, musí být autor díla vždy uveden (pokud dílo není anonymní) a dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu.

Některá díla jsou také ve veřejném zájmu z autorskoprávní ochrany vyjmuta, jedná se o úřední díla (právní předpis, veřejná listina apod.), výtvory tradiční lidové kultury nebo politické projevy pronesené při úředním jednání.

Pro získání bližších informací můžete využít např. následující stránky:

* http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/03_index.htm  

* http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/autorske-pravo-opu/1000818/51243/#b0

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.02.2011 11:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu