Stanovení cen v podniku

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, které knihy se
věnují problematice stanovování cen v podnicích.

Odpověď

V uvedeném seznamu najdete dokumenty, které se věnují tematice

stanovování cen v podnicích. Další prameny lze dohledat v Souborném

katalogu VŠE na adrese http://library.vse.cz (k prohlížení zvolte možnost

HOST), závěrečné práce nejsou volně dostupné.

Dále můžete použít vyhledávání v souborných katalozích českých knihoven

prostřednictvím Jednotné informační brány

(http://www.jib.cz/V?RN=665319073).

Internetové zdroje a literatura:

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zakony/zakon-o-cenach/1001184/4476/

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/index.html

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/

http://www.czechinvest.org/

http://www.oecd.org/

Fibírová, Jana: Nákladové a manažerské účetnictví. Praha : ASPI, 2007

Král, Bohumil: Manažerské účetnictví. Praha : Management Press, 2006.

Lazar, Jaromír: Manažerské účetnictví : kontrola a řízení nákladů v praxi.

Praha : Grada, 2001.

Macík, Karel: Moderní kalkulace nákladů. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1994.

Swoboda, Petr: Kalkulace nákladů a cenová politika v tržní ekonomice.

Praha : Linde, 1992.

Fibírová, Jana: Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku.

Praha : ASPI, 2005.

Hradecký, Mojmír: Kalkulace pro podnikatele. Praha : Prospektrum, 2003.

Hanna, Nessim: Pricing :  zásady a postupy tvorby cen = Pricing. Policies

and procedures. Praha : Management Press, 1997.

Soukup, Jindřich: Mikroekonomická analýza. Slaný, Melandrum 2003.

Mařík, M.: Metody oceňování podniku - Proces ocenění: základní metody a

postupy

Zákony

Obchodní zákoník,  Zákon o účetnictví, Zákon o cenách, Zákon o oceňování

majetku

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

17.03.2010 09:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu