Stanné (právo) - původ slova

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaká je etymologie slova "stanné". Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

stanný (soud), stanné právo - podle německého Stand-(recht) právo vykonané na místě; stan - všeslovanský tvar od státi (stanu)

Zdroj: HOLUB, Josef, LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967.

 

Stanné právo = náhlé

Zdroj: TRÁVNÍČEK, František. Slovník jazyka českého. Praha: Slovanské nakladatelství, 1952.

 

Stanné právo je mimořádné opatření státní moci v oblasti trestního práva. Mnohdy má dosáhnout odstrašujícího účinku, kterého se dosahuje urychleným a zjednodušeným procesem trestního řízení a výrazně zpřísněnými tresty, často trestem smrti; řízení provádí stanný soud.

V dřívějším významu šlo o procesní důsledek nedostavení se k soudu, spočívající v automatickém prohrání pře. Po zahájení soudu byla totiž každá strana sporu dotazována, zda „stojí na svém právu“, tedy zda je přítomna; po třetím marném vyvolání spor prohrála. Institut stanného práva byl v Česku definitivně zrušen zákonem č. 178/1990 Sb., kterým byla vypuštěna příslušná část (§ 307–314) trestního řádu (zákona č. 141/1961 Sb.).

Čerpáno z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stann%C3%A9_pr%C3%A1vo

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.09.2018 04:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu