srovnávací studium slovanských jazyků

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych nějaké informace o publikacích a pokud možno i odborných lingvistických článcích, které mají co do činění s problematikou porovnávacího (či srovnávacího) studia slovanských jazyků jako jazyků blízce příbuzných. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, k tematice srovnávacího (porovnávacího) studia slovanských jazyků jsme v elektronickém katalogu NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) nalezli tyto dokumenty:

Bibliografie prací z oboru porovnávacího studia slovanských jazyků / Sest. S. Benešová, Z. Lešková za spolupráce D. Mucalové. Praha : Kabinet cizích jazyků ČSAV, 1973. 9, 238, [2] s. ; 8°

PETRUCHINA, Jelena Vasil'jevna. Aspektual'nyje kategorii glagola v russkom jazyke : v sopostavlenii s češskim, slovackim, pol'skim i bolgarskim jazykami. Moskva : Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 2000. 254 s. ; 22 cm. ISBN 5-211-04236-0 (brož.)

DAKOVIĆ, Sybilla. Interiekcje w języku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim : opis i konfrontacja. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. 215 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm. (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no. 2935) (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; 112).

VEČERKA, Radoslav. Jazyky v komparaci 1 : nástin české jazykovědné slavistiky v mezinárodním kontextu. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 253 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm. ISBN 978-80-7106-575-3 (váz.)

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200903/contents/nkc20091851501_1.pdf

BĚLIČOVÁ, Helena. Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských. Praha: Karolinum, 1998. 222 s. ; 30 cm. ISBN 80-7184-600-7 (brož.) : Kč 99,00

STANKIEWICZ, Edward. The Slavic languages unity in diversity. Berlin : Mouton de Gruyter, 1986. xv, 472 s. ; 24 cm. ISBN 3-11-009904-7 (váz.)

BLÁHA, Ondřej. Vyjadřování budoucnosti v současné češtině : (se zřetelem k ostatním slovanským jazykům). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 204 s. ; 21 cm. ISBN 978-80-244-2003-5.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200901/contents/nkc20081833670_1.pdf

BRTÁŇ, Rudo. Barokový slavizmus : Porovnávacia štúdia z dejín slovanskej slovesnosti. Liptovsky Sv. Mikuláš : Tranoscius, 1939. -- 293 s. ; 8°.

LOTKO, Edvard. Srovnávací a bohemistické studie. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 312 s. ; 21 cm. ISBN 978-80-244-2201-5 (brož.)

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200907/contents/nkc20091965040_1.pdf

VEČERKA, Radoslav. Vývoj slovanské jazykovědy v českých zemích. Brno : Masarykova univerzita, 2006. -- 111 s. ; 21 cm. ISBN 80-210-3953-1 (brož.)

 * slovanská filologie -- Česko * slovanská filologie -- dějiny

 * komparativní lingvistika -- Česko * komparativní lingvistika -- dějiny

Dále články v databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl):

ČIŽMÁROVÁ, Mária. O lexikálno-sémantickej konfrontácii v slovanských jazykoch. In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0862-8459. -- Roč. 91, [č.] 1 (2009), s. 30-36.

WERNISCH, Vladimír. Srovnávací analýza českých a ukrajinských frazeologizmů (materiální kultura).

In: Parémie národů slovanských. -- Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. -- ISBN 80-7042-622-5. -- s. 123-126.

ADAMEC, Přemysl. Ze srovnávacích studií ruských a českých: číslovky a číslovkové vazby. In: Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií.
-- Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2000. -- ISBN 80-85899-89-2. -- S. 7-14.

Také byste mohla využít rešerši, kterou naše oddělení již zpracovalo:

Slovanská jazykověda, především srovnávací a tvoření slov v češtině, bulharštině, slovenštině a ruštině [rukopis] : rešerše.  [Praha] :
[Referenční centrum : Národní knihovna ČR], 1984. 69 záznamů, papír.

Tuto rešerši (č. RC 92/1984) Vám v případě zájmu zapůjčí k prezenčnímu studiu služba ve studovně Referenčního centra NK ČR
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm) na základě čtenářského průkazu nebo jednodenní vstupenky do studoven.

Odkazy na další prameny můžete získat také z tištěné Bibliografie české lingvistiky nejprve vydávané Československou akademií věd, poté Ústavem pro jazyk český AV ČR. Podrobnější údaje včetně možnosti výpůjčky v NK ČR (ikona
Exempláře) naleznete opět v el. katalogu NK ČR. Druhou bibliografií, která by pro Vás mohla být užitečná je Česká jazykověda: práce z jazykovědy obecné, srovnávací indoevropské, slovanské a z jazykovědné bohemistiky (Zprac. Eleonora Slavíčková, red. Zdeněk Tyl. Praha : St. knihovna ČSSR-Ústř. bibliogr. středisko, 1965, 1967-68 (SČT 104). 1. sv. (1964), 2. sv. (1965), 3. sv. (1966).

Pokud byste měla zájem o další zdroje, můžete navštívit Slovanskou knihovnu NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=slov_titul_cz.htm) nebo Knihovnu Ústavu pro jazyk český AV ČR (http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=knihovna).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.12.2009 15:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu