Srovnání počtu komunistických politických procesů a počtu popravených v zemích sovětského bloku

Text dotazu

Dobrý den, kdysi jsem četl, že v Československu proběhlo v době budování reálného socialismu nejvíce politických procesů ze všech zemí východního bloku (vyjma SSSR) a také že jsme měli nejvyšší počet politicky motivovaných poprav. Nyní to nemohu nikde dohledat. Je tomu opravdu tak? Mohli byste mne v případě že ano odkázat na nějakou odbornou literaturu? Děkuji srdečně.

Odpověď

Dobrý den,

 

přímo uvedené počty popravených ze zemí východního bloku během politických procesů, jsme nenalezli. Ale nalezly jsme několik zmínek, které uvádějící, že počty popravených v Československu padesátých let patří k nejvyšším, mezi zeměmi východního bloku.

 

Na internetové stránce Totalita.cz se uvádí na 250 popravených. obdobný počet uvedl i právník Jan Kuklík v jednom z rozhovorů pro ČT24, přesněji řečeno více než 250 poprav, s tím, že někdy je obtížné rozlišit, zda šlo o přímo politicky orientované popravy. 

 

S výše uvedenými čísly se rozchází informace uvedené na webové stránce PolitičtíVězni.cz, zde je uvedeno 232 vynesených rozsudků smrti, z toho 178 jich bylo vykonáno. Ale tyto údaje vychází z rozmezí let 1948 - 1953.

 

 

 

Použité zdroje

COURTOIS, Stéphane et al. Černá kniha komunismu: zločiny, teror, represe. Vyd. 1. Praha: Paseka, 1999. 2 sv. ISBN 80-7185-196-5.

 

První díl. Druhý díl se věnuje komunistickým zločinům mimo Evropu.

 

KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009. 727 s. ISBN 978-80-7201-741-6. Zejména kapitola: Politické procesy 50. let. Str. 169 - 184.

 

Případně, byste mohl nalézt další informace na internetové stránce Ústavu pro studium totalitních režimů.

 

https://www.ustrcr.cz/

 

Čerpáno z:

 

 50. léta. Srovnání represe s jinými zeměmi východního bloku. Totalita.cz [online]. Copyright C 1999 - 2020 Tomáš Vlček. Dostupné z: http://www.totalita.cz/50/50_03_002.php

 

Hledání nepřítele politické procesy v Československu. Političtí vězni.cz [online]. C 2008 - 2020 Političtí vězni.cz. Dostupné z:

http://www.politictivezni.c[…]ocesy-v-ceskoslovensku.html

 

Čt24. Politické procesy v 50.letech. Historie.cz [online]. C Česká televize 1996 - 2020. Dostupné z:

https://ct24.ceskatelevize.cz/[…]/1206905-politicke-procesy-v-50-letech

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.08.2020 12:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu