Srovnání hospodářského vývoje ČR a SR

Text dotazu

Dobrý den, potřebuji poradit s literaturou týkající
se tématu bakalářské práce na téma: Srovnání hospodářského vývoje ČR a SR po
rozpadu ČSFR. Předem moc děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

ke zmíněné problematice se vztahují například níže uvedené publikace, další informace byste mohla získat také z dokumentů věnujících se hospodářskému vývoji v obou zemích zvlášť, které můžete posléze porovnat. Tyto dokumenty je možné vyhledat pomocí elektronického katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ) zadáním spojení hospodář? and česk? nebo hospodář? and sloven? do vyhledávacího pole Předmět. Znaménko "?" umožňuje pravostranné rozšíření zadaných výrazů o libovolný počet znaků. V Rozšířeném vyhledávání (odkaz v horní liště) je možné dotaz omezit také rokem vydání, interval lze zadat jako 1993 -> 2011.

* Politický a ekonomický vývoj v ČR a SR po roce 1993 : sborník vědeckých studií / [Stanislav Filip, Vladimír Srb (eds.)]. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2008. Sv.2. ; 21 cm. (Sborníky) ISBN 978-80-86879-18-5 (2. díl : brož.)

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200908/contents/nkc20091966546_1.pdf  

* Integrace a dezintegrace : sborník z mezinárodní vědecké konference k 15.

výročí rozdělení Československa : [8.12.2007 v Kolíně] / Petra Hirtlová, Vladimír Srb (eds.). -- Vyd. 1.. -- Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, 2007. -- 86 s. : il. ; 21 cm. -- (Knihovnicka.cz) (Sborníky). ISBN 978-80-86879-13-0 (brož.)

* Československo, rozdělení, 1992

* Československo -- dějiny -- 1992 * Česko -- politika a vláda -- 1993- * Česko -- hospodářské poměry -- 1993- * Slovensko -- politika a vláda -- 1993- * Slovensko -- hospodářské poměry -- 1993-

* sborníky konferencí

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200806/contents/nkc20081808485_1.pdf  

* Jak se máte Slováci, ako sa máte Česi? : 10 let po rozchodu / Milan Tuček ... [et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Median, 2003. -- 207 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-902847-4-4 (brož.)

* životní úroveň -- Česko -- 1993-2003 * životní úroveň -- Slovensko --

1993-2003

* Česko -- sociální poměry -- 1993-2003 * Slovensko -- sociální poměry --

1993-2003 * Česko -- hospodářské poměry -- 1993-2003 * Slovensko -- hospodářské poměry -- 1993-2003

* srovnávací studie

* TULEJA, Pavel. Komparace ekonomické úrovně vybraných zemí střední a východní Evropy a vybraných zemí Evropské unie v letech 1993-2001. V Opavě: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2002. 224 s.: il. ; 24 cm. (Studia oeconomica : vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné). ISBN 80-7248-182-7

* ekonomický růst -- země Evropské unie -- 1993-2001

* ekonomický růst -- Evropa střední a východní -- 1993-2001

* Maďarsko -- hospodářské poměry -- 1993-2001 * Polsko -- hospodářské poměry

-- 1993-2001 * země Evropské unie -- hospodářské poměry -- 1993-2001 * Česko -- hospodářské poměry -- 1993-2001 * Slovensko -- hospodářské poměry --1993-2001 * srovnávací studie

* MÜLLER-ESCHENBACH, Gordon P. Die Zukunftsperspektiven der Tschechischen Republik und der Slowakei zwei Jahre nach Spaltung der CSFR : eine volkswirtschaftliche Analyse / Gordon P. Müller-Eschenbach. -- Weiden : Eurotrans-Verlag, 1995. xxxviii, 146 s. : mp. ; 21 cm. (Wirtschafts- und Sozialwissenchaften ; Bd. 18). ISBN 3-929318-30-X (brož.)

* ekonomická transformace -- Československo * ekonomická transformace -- Slovensko * hospodářská politika -- Československo * ekonomická transformace -- Česko * Československo -- hospodářské poměry

* studie

* Konkurencieschopnost' slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy : zborník príspevkov zo slovensko-českej vedeckej konferencie konanej pod záštitou podpredsedu vlády SR pre európske záležitosti, l'udské práva a menšiny p. Pála Csákyho v Bratislave 14. marca 2006 / Milan Šikula (ed.). -- Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2006. -- 264 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-7144-148-1 (brož.)

* hospodářská politika -- Česko * hospodářská politika -- Slovensko

* ekonomická transformace -- Česko * ekonomická transformace -- Slovensko * konkurenceschopnost -- Česko * konkurenceschopnost -- Slovensko * sborníky konferencí

* Česká republika, Slovenská republika: ekonomické přehledy. Praha : Centrum vnějších ekonomických vztahů : PP Agency, 1994. 127 s. ; 30 cm.

* hospodářská politika -- Česko * hospodářská politika -- Slovensko * Česko -- hospodářské poměry * Slovensko -- hospodářské poměry * přehledy

* Demografické, sociální a hospodářské důsledky desetiletí transformace ekonomik České a Slovenské republiky: mezinárodní seminář pracovišť statistiky a operačního výzkumu zemědělských univerzit ČR a SR : Sovín 2001 / [sborník sestavila Jaroslava Hudečková]. -- V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2001. -- 129 s. : il. ; 29 cm. ISBN 80-7157-519-4 (brož.)

* ekonomická transformace -- Slovensko * ekonomická transformace -- Česko * Česko -- sociální poměry * Slovensko -- sociální poměry * sborníky konferencí

* Hospodářská politika nových členských zemí EU : sborník příspěvků z V.

ročníku mezinárodní vědecké konference. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005. -- 96 s. ; 21 cm + 1 CD. ISBN 80-248-0943-5 (brož.).

* hospodářská politika -- země Evropské unie * hospodářská politika -- Česko

* hospodářská politika -- Slovensko * sborníky konferencí

Užitečné mohou být také články z odborných periodik z databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ):

* VINTROVÁ, Růžena. Česká a slovenská ekonomika 15 let po rozdělení / Růžena Vintrová. In: Politická ekonomie. ISSN 0032-3233. Roč. 56, č. 4 (2008), s. 449-466.

Resumé: The economic development of the Czech Republic and Slovakia after the split of former Czechoslovakia in 1993 shows some important differences, caused by different economic policy and the starting level. The convergence of the Slovak economic level to the Czech one was very fast after the World War II, due to the massive reallocation of resources (the transfer of resources in favour of Slovakia represented 11 % of the Slovak GDP). The Slovak economy adjusted to the lower economic level after the split by sinking real wages and by depreciation of the Slovak koruna, so that the ULC are now the lowest among the Central European countries. Slovakia enjoyed very fast growth of GDP in recent years fluctuating from 7 to 10 %, while in the Czech Republic it reached from 6 to 7 %. The abundant inflow of FDI and economic reforms helped to speed the real convergence in Slovakia, which continued fluently after a deep fall accompanying the split of Czechoslovakia. In 2007, the Slovak GDP per capita measured in PPS reached 84 % of the Czech one. The common challenge for both economies is to overcome the one-sided orientation on cost/price competitiveness based on low wages and pass over to the qualitative competitive advantage, based on the innovations and production of high quality goods and services

* MARCINČIN, Anton. Ekonomiky Česka a Slovenska. In: Mezinárodní politika. -- ISSN 0543-7962. -- Roč. 21, č. 11 (1997), s. 25-27

* národní hospodářství * ekonomické vztahy * česká ekonomika * slovenská ekonomika * srovnání

* DUFEK, Petr. Paralely vývoje České a Slovenské republiky. In: Profit Speciál. Č. 29. s. 1-2. In: Profit. -- ISSN 1212-3498. Roč. 11, č. 29 (20000710).

* národní hospodářství -- Slovensko -- stol. 20., léta 90. * národní hospodářství -- Česko -- stol. 20., léta 90.

* národní hospodářství * ekonomický vývoj * srovnání * stol. 20., léta 90.

Další publikace by Vám mohly doporučit také odborné knihovny jako Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (http://library.vse.cz ) nebo Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích (http://knihovna.jinonice.cuni.cz ).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.07.2011 09:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu