Srovnání daňových systémů, progresivní zdanění

Text dotazu

V rámci diplomové práce zamýšlím analyzovat vliv progresivního zdanění příjmů na vývoj ekonomiky v krizi - zda opravdu dokáže tento vestavěný stabilizátor fiskální politiky vyhladit průběh hospodářského cyklu. Pomohl by mi jakýkoli zdroj zabývající se srovnáním jednak daňových systémů (progresivní, regresivní, rovný), případně zdroj, který by se zabýval přímou účinností vestavěných stabilizátorů na vývoj ekonomiky, resp. vyhlazování hospodářských cyklů se zaměřením na progresivní zdanění, prosím. Děkuji.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. následující termíny:

daně / zdanění

daňová politika

daňová teorie

daňové systémy

krize

progresivní zdanění

 

taxes / taxation

tax /  taxation policy

tax / taxation theory

tax / taxation systems

crisis

progressive tax / taxation


Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Alworth, Julian S., ed. a Arachi, Giampaolo, ed. Taxation and the financial crisis. Oxford: Oxford University Press, ©2012. xx, 300 s. ISBN 978-0-19-969816-5.

Bernardi, Luigi, ed. a Profeta, Paola, ed. Tax systems and tax reforms in Europe. London: Routledge, 2004. xxviii, 305 s. Routledge studies in the modern world economy; 42. ISBN 0-415-32251-0.

Brauner, Yariv, ed. a Stewart, Miranda, ed. Tax, law and development. Cheltenham: Edward Elgar, ©2013. xvi, 393 s. ISBN 978-0-85793-001-9.

Horáková, Daniela. Daňová politika a hospodářská krize. Praha, 2013. Vedoucí práce Jana Tepperová.

Kubátová, Květa. Daňová teorie a politika. 5. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 275 s. ISBN 978-80-7357-574-8.

Kubátová, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2. aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009. 120 s. Vzdělávání a certifikace účetních. ISBN 978-80-7357-423-9.

Láchová, Lenka. Daňové systémy v globálním světě. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007. 271 s. ISBN 978-80-7357-320-1.

Lymer, Andrew a Oats, Lynne. Taxation: policy and practice. 19th ed., 2012/2013. Birmingham: Fiscal Publications, 2012. xi, 520 s. ISBN 978-1-906201-17-3.

Široký, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU a Chorvatska, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU. 5. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2012. 400 s. ISBN 978-80-7201-881-9.

Široký, Jan a kol. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008. xvi, 301 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-005-8.

Tax administration 2013: comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013. 375 s. ISBN 978-92-64-20080-7.

Tax and development: aid modalities for strengthening tax systems. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013. 133 s. ISBN 978-92-64-17757-4. Dostupné také z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264177581-en.


Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Bušovská, Monika. Analýza protikrizových opatření v oblasti daní v zemích EU. Praha, 2011. Vedoucí práce Lenka Láchová.

Cvrčková, Johana. Daňová politika a hospodářská krize. Praha, 2013. Vedoucí práce Jana Tepperová.

Hovorka, Jakub. Komparace daňových reforem ve vybraných státech OECD. Praha, 2013. Vedoucí práce Jana Tepperová.

Jeřábková, Jana. Harmonizace a koordinace daní z příjmů v Evropské unii. Praha, 2011. Vedoucí práce Lenka Láchová.

Kadlecová, Lucie. Daňová opatření v zemích EU v souvislosti s krizí. Praha, 2011. Vedoucí práce Květa Kubátová.

Kostohryz, Jiří. Daňová opatření v období krize 2008 - 2010. Praha, 2010. Vedoucí práce Květa Kubátová.

Králiková, Kateřina. Analýza protikrizových opatření v oblasti daní v zemích Visegradské čtyřky. Praha, 2011. Vedoucí práce Lenka Láchová.

Lukschanderlová, Simona. Daně v období krize v České republice z pohledu fiskální politiky. Praha, 2014. Vedoucí práce Květa Kubátová.

Nerudová, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 319 s. Daňová řada. ISBN 978-80-7357-695-0.

Nováková, Aneta. Změny daňových mixů zemí EU v důsledku krize. Praha, 2013. Vedoucí práce Květa Kubátová.

Nurmatova, Madina. Změny v daních a vývoj daňových příjmů v době ekonomické krize. Praha, 2012. Vedoucí práce Barbora Slintáková.

Řezanina, Pavel. Rovná daň. Praha, 2010. Vedoucí práce Zdenka Vostrovská.

Šťastná, Eva. Vliv finanční krize na daňové systémy zemí Visegradské čtyřky. Praha, 2013. Vedoucí práce Eva Černohlávková.

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

Can Progressive Taxation Contribute to Economic Development?

http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1147&context=peri_workingpapers

The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendations

http://www.ingentaconnect.com/content/aea/jep/2011/00000025/00000004/art00008

Daňová harmonizace – možná cesta z krize?

http://www.vse.cz/cfuc/abstrakt.php3?IDcl=303

Daňová opatření v období krize ve vyspělých zemích

http://www.vse.cz/cfuc/abstrakt.php3?IDcl=97

Progresivní nebo "rovná" daň - ekonomické i politické dilema

http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=868

Protikrizová opatření ve vybraných zemích EU

http://www.vupsv.cz/sites/File/knihovna/protikrizova_opatreni.pdf

The 2008 Financial Crisis and Taxation Policy

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_20_en.pdf

Vliv krize na strukturu daňových výnosů zemí OECD

http://portal.vstecb.cz/publishingportal/publikace/172

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

26.02.2014 10:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu