správní rozdělení ČR x územní rozdělení ČR

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, co si mám představit pod správním rozdělením ČR a jak se liší od územního rozdělení ČR. Také by mě zajímalo, kde bych se mohla o správním rozdělení ČR dočíst více informací.

Odpověď

Dobrý den,

v souvislosti se správním členěním České republiky se nejčastěji setkáváme s termínem administrativně-správní členění. Toto dělení souvisí s rozčleněním ČR na jednotky, které mají pravomoci a povinnosti samosprávy, příp. i části státní správy. Mezi územní samosprávné celky patří obce a kraje, které disponují pravomocí a působností. Nejčastěji se pravděpodobně setkáváme s pojmem "územní samospráva", který je historicky vzniklým výrazem práva a schopností územního společenství občanů samostatně spravovat své mstní záležitosti prostřednictvím volených zastupitelstev a dalších orgánů, případně i přímým hlasováním (referendem). Základní principy územní samosprávy stanoví ústava a příslušné zákony (např. stále platný zákon o územním členění státu č. 36/1960 Sb. a jeho novely nebo zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků - viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_%C3%BAzemn%C3%ADm_%C4%8Dlen%C4%9Bn%C3%AD_st%C3%A1tu a http://portal.gov.cz/portal/obcan/

).

Více se o územní samosprávě můžete dočíst např. v publikacích, které se zabývají samosprávou:

* Nunvářová, Svatava. Veřejná politika a územní správa a samospráva: distanční studijní opora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 112, [21] s. ISBN 80-210-3958-2.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200610/contents/nkc20061651040_1.pdf

* Územní samospráva: zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze, zákon o úřednících územních samosprávních celků: poznámky, prováděcí předpisy, vybrané souvisící předpisy: k ... Česko. Praha: Eurounion, [2006]- .

V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie jistě stojí také za zmínku rozdělení do územních celků NUTS , které byly vytvořené pro statistické účely Evropského statistického úřadu a pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU. Jednotky NUTS jsou skladebné od úrovně NUTS 0, NUTS I, NUTS II až po NUTS V. Česká republika je na jednotlivé úrovně NUTS rozdělena následovně: NUTS 0 a NUTS I je celá Česká republika (například v Německu ale odpovídá NUTS 0 celé území Německa a NUTS I jsou jednotlivé spolkové země), NUTS II jsou regiony soudržnosti (územní jednotky bez vlastní správy uměle vytvořené pro potřeby nomenklatury NUTS, v ČR tzv. sdružené kraje), NUTS III jsou kraje, NUTS IV okresy a NUTS V obce. Více např. na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/Glosar/N/NUTS, http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_uzemnich_statistickych_jednotek_(cz_nuts), http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS:CZ

.

Při dotazu na územní členění se zdá, že jedná o totéž co správní dělení.

Odkazy volně internetu Vám doporučujeme např. následující :

* http://www.topograf.cz/mapa-spravniho-cleneni-cr * https://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Statistiky-Analyzy/Statistiky-z-oblasti-bytove-politiky/Vybrane-udaje-o-bydleni/Vybrane-udaje-o-bydleni-2004/9-Uzemni-cleneni-Ceske-republiky * http://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law-doplnek/files/pdf/Potesil.pdf * http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/stredocesky-kraj/verejna-sprava/spravni-cleneni/

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.06.2013 09:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu