Správní řád

Text dotazu

Existuje k zapůjčení správní řád z. 500/2004 Sb.novela k 1.1.2004 na cd? Děkuji za odpověď, přeji pěkný den.

Odpověď

Dobrý den,
Na CD-Romu byl vydán pouze následující dokument (dle Online katalogu Národní knihovny ČR a Souborného katalogu ČR): 

* Šromová, Eva. Správní řízení od A do Z: k 1.5.2007 [CD-ROM]. 1. vyd. Olomouc: ANAG, C2007

Text Správního řádu ovšem nabízí několik internetových stránek:

* http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2004/sb174-04.pdf
* http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-rad-informace-o-spravnim-radu.aspx
* http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58370&nr=500~2F2004&rpp=15


K danému tématu se vztahuje také celá řada knih:
Např.:
* Vedral, Josef. Správní řád: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012. 1446 s. ISBN 978-80-7273-166-4.
* Správní řád; Soudní řád správní: velká novela k 1.1.2012. Ostrava: Sagit, 2011. 96 s. ÚZ: úplné znění; č. 862. ISBN 978-80-7208-882-9.
* Jemelka, Luboš. Správní řád: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. xxvi, 690 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. Beckovy malé komentáře. ISBN 978-80-7400-401-8.
* Horzinková, Eva a kol. Správní právo: zvláštní část. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7380-105-2.
* Hendrych, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 7. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. xxxviii, 837 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-049-2.
* Jemelka, Luboš. Správní řád: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. xxvi, 640 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 978-80-7400-157-4.
* Masařík, Jiří a Kricner, Václav. Správní právo: obecná část. 5., aktualiz. vyd. Praha: Armex, 2008. 158 s. Skripta pro střední a vyšší odborné školy. ISBN 978-80-86795-65-2.
* Skulová, Soňa a kol. Správní právo procesní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 428 s. ISBN 978-80-7380-110-6.
* Jemelka, Luboš. Správní řád: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008. 592 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 978-80-7179-784-5.
* Hrabák, Jan. Nový správní řád a zákon související: s odkazy, výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou: podle stavu ke dni 1.3.2006. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2006. 451 s. ISBN 80-7357-180-3.
* Vopálka, Vladimír, ed. Nový správní řád: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád = Code of Administrative Procedure. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2005. 555 s. Sborník ASPI. ISBN 80-7357-109-9.


Použité zdroje:
* Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc
* Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc
* Jednotná informační brána: http://www.jib.cz

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.12.2012 11:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu