Správné tvary místního názvu Nupaky

Text dotazu

U obce Nupaky se objevují dvě možnosti skloňování - v Nupakách, Nupacích. Prosím o vyjádření, která modifikace je správná, případně z čeho název pochází

Odpověď

Dobrý den,

 k dotazům tohoto typu je lepší využívat Ústav pro jazyk český AV ČR, Internetovou jazykovou příručku, z ní citujeme:

 "ke jménům ženského rodu zakončeným na -y se řadí jména odvozená z obecných podstatných jmen ženského rodu (Boudy, Zahrady, Skály, Zahrádky, Stodůlky, Hůrky). Ze jmen méně průhledných sem patří většina názvů zakončených na zdrobňující přípony -ánky, -ičky, -ínky, -ýnky, -inky, -tky, -iny, -ůvky (Ležánky, Hodkovičky, Verušičky, Sovínky, Cerhýnky, Březinky, Vrbátky, Prusiny, Lipiny, Losiny, Popůvky atp.). Z dalších např. jména Mísečky, Velichovky, Troubky a další slovanské názvy jako Brzeziny, Gorki, Studzianki aj.

Většina pomnožných jmen jiného než slovanského původu se rovněž řadí pod ženský rod (Aleuty, Alpy, Andy, Apeniny, Atény (lze i Athény), Antverpy, Brémy, Bruggy, Filipíny, Galapágy, Mykény, Kordillery). U těchto jmen (domácího i cizího původu) problémy s pádovými tvary nebývají, protože dodržují pádové koncovky vzoru „žena“: 2. p. Boud, Zahrádek, Stodůlek, Prusin, Hodkoviček, Verušiček, Míseček, Velichovek, Troubek, Gorek, Brzezin, Studzianek, Aleut, Alp, Apenin, Antverp, Brém, Brugg, Filipín, Galapág – 3. p. Boudám, Zahrádkám, Stodůlkám, Prusinám, Hodkovičkám, Verušičkám, Mísečkám, Velichovkám, Troubkám, Gorkám, Brzezinám, Studziankám, Aleutám, Alpám, Apeninám, Antverpám, Brémám, Bruggám, Filipínám, Galapágám – 6. p. Boudách, Zahrádkách, Stodůlkách, Prusinách, Hodkovičkách, Verušičkách, Mísečkách, Velichovkách, Troubkách, Gorkách, Brzezinách, Studziankách, Aleutách, Alpách, Apeninách, Antverpách, Brémách, Bruggách, Filipínách, Galapágách – 7. p. Boudami, Zahrádkami, Stodůlkami, Prusinami, Hodkovičkami, Verušičkami, Mísečkami, Velichovkami, Troubkami, Gorkami, Brzezinami, Studziankami, Aleutami, Alpami, Apeninami, Antverpami, Brémami, Bruggami, Filipínami, Galapágami."

Zdroj: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=395

 První písemná zmínka o obci Nupaky pochází z roku 1406. Název Nupaky podle Antonína Profouse vznikl patrně ze slovesa upáčit si = vybrati si, vyhledati, viz Nupaky (lid. v Nupakách, do Nupak, nupackej), ves 3 km záp. od Říčan: 1406 Joh. de Nupakj SA. V, 56; 1423 na dvoru poplužniem v Nupačiech ( !), AC. 28/80''; 1429 Joh. Dubecz de Nupak . . deposuit, quod M. et Pr. filius suus ib. in Nupak circa villam araturam, in qua resident, habent thabernam . . testimonio viUanorum eiusdem ville Nupak, t.; 1451 in Nupaczych, RT. II, 222; 1549 w Kolo- diegych к zámku . . w Byniczych, w Nupaczych, DZ. 85 G 6; 1623 stateček, jenž se jmenuje Nupaky, AMV.—С 215 R 9; 1654 Nupaky, BR. 15/195.

Jm. N. = ves *ne-upaků, srov. Upáčiti 'kus odpáčiti, abreissen = entwinden'

 (z Rosy Kott IV, 378), sic. upáčiť (si) 'vybrati (si), vyhledati (si)' (Kálal 745) a slova páka a rozpaky !

Zdroj: PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1949-1960.

S. 238

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:c651b17086e78eb34f47e0d74171477d

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.11.2015 09:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu