Spravedlivý Bohumil

Text dotazu

Dobrý večer,
zajímalo by mě, zda je pohádka B. Němcové Spravedlivý Bohumil inspirována nějakou pověstí. Pokud ano, je původní pověst někde (kde?) zaznamenána? A z jakého kraje pochází?
(pohádka: http://www.knihyzdarma.net/[…]/)
Děkuji za odpověď!

Odpověď

Dobrý den,

souvislost pohádky Boženy Němcové Spravedlivý Bohumil  s nějakou konkrétní pověstí určitého regionu se nám nepodařilo najít a domníváme se, že možná ani není.

Spravedlnost - jedna ze základních hodnot pohádky a jejího hrdiny: schopnost správně posoudit a rozsoudit situaci, zastat se slabšího...

(Zdroj: RICHTER, Luděk. Co je co v pohádce (pohádkové reálie). Praha: Dobré divadlo dětem, 2004.)

Pohádkami se zabýval velmi důkladně V. Tille. Z jedné jeho odborné stati jsem vybrala:

"... v recensi jedné sbírky lidového podání, (je) stížnost kritika, že pravé „pohádky" nejsou ve sbírce té od pověstí atd. přesně odděleny. Recensent snad se domnívá, že „pohádka" tvoří zvláštní druh lidového podání, snadno rozpoznatelný od jiných lidových textů prosaických, a předpokládá pro ně mlčky zvláštní charakteristické značky, obsažené v jich obsahu či formě. Názor ten udržuje se od dob Grimmových stále, a rozdíl pohádek od ostatních plodů lidové literatury pokládá se jaksi za samozřejmý. Abych na známých příkladech prakticky ukázal: povídky o spící Růžence, o rekovi, jenž v podsvětí osvobozuje princezny od zlé bytosti je hlídající, o rekovi, jenž jde na dalekou cestu k netvoru pro tři zlaté vlasy, o smrti kmotřičce a j. p. jsou obecně uznávány za pohádky. Avšak povídky o spících rytířích v Blaníku, o bílé paní, o pokladech, strašidlech a p. řaděny bývají do jiných oddělení...

První a snad i jedině určitě formulovaný výklad o rozdílu pohádky od jiných plodů literatury lidové podal Grimm.

Historická pověst připíná na obyčejné, obecně známé, přítomné, většinou cosi neobyčejného a překvapujícího, někdy i nadsmyslného, čímž zdá se často hranatá, ostrá, podivná; pohádka však je vždy mimo tento svět na ohrazeném, nerušeném místě, z kterého nevyhledá na tento svět. Proto nezná ani jmen, ani míst, ani určitého domova, a je cosi celé vlasti společného.

Pohádky líčí jednoduchý život, vše je v nich oživeno, celá příroda žije jednotným životem v nich, a vypravování prosyceno je humorem. Udržely se po staletí v různých obměnách...

Obsahem jich je jednak boj dobra se zlem, jindy křesťanská idea... Pohádky mají též své určité, stálé charaktery: mocného reka, neznámého reka, hlupce,' Palečka, veselého chlapíka, vychloubače..."

B. Němcová sbírala pohádky v různých regionech v Čechách i na Slovensku (Národní báchorky a pověsti).

„S venkovským světem se Němcová vyrovnávala i jako pohádkářka. Skladby se většinou opírají o podání z českého severovýchodu a Chodska, zpracovávají však i látky romantických povídek a vlastní fabule autorčiny. Ani tvarem neusiluje pohádka Němcové o národopisnou dokumentárnost, ale chce být dílem  krásné literatury. Na rozdíl od folkloru vládne v jejích pohádkách  vrcholná spravedlnost, láska, dobro.“

(Zdroj: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. Díl. 3. M-Ř. Svazek I. M-O. Praha: Academia, 2000.)

Doporučujeme v případě hlubšího zájmu obrátit se na Ústav pro českou literaturu AV ČR http://www.ucl.cas.cz/cs/, příp. Literární archiv Památníku národního písemnictví http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.12.2013 17:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu