Správa a třídění dokumentace

Text dotazu

Jaký je rozdíl mezi mezinárodním třídícím systémem ics a mezinárodním desetinným tříděním - mdt? Jaké jsou zásady pro jejich použití?

Odpověď

Dobrý den,
 
děkujeme Vám za využití služeb Ptejte se knihovny.
 
ICS kód (International Classification for Standards) je mezinárodní hierarchický klasifikační
kód rozdělený do tří úrovní, který slouží k zatřídění norem. První úroveň je označena dvěma
číslicemi. Druhá úroveň je označena třema číslicemi a poslední úroveň je označena dvěma
číslicemi. Jednotlivé úrovně jsou odděleny tečkou.

Přehled ICS kódu naleznete např. na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví viz http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx či organizace
International Organization for Standardization viz http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics.htm.
 
Informace o ICS spolu s vysvětlením jednotlivých číselných notací můžete také nalézt na stránkách organizace ISO viz http://www.iso.org/iso/ics6-en.pdf.
 
Klasifikace ICS (International Classification for Standards) se uvádí na titulní straně každé
ČSN viz "Stavby, členění a úprava českých technických norem" - MPN 1 na straně 17.
 
Mezinárodní desetinné třídění (MDT). Normativní výklad z neplatné normy [ČSN 0 101 80]
zní: Univerzální hierarchicky uspořádaná třídicí soustava, používající desetinné notace pro indexování všech druhů dokumentů, které mají vztah k jednotlivým oblastem lidského vědění.
 
Charakteristiku MDT, notace a slovní vyjádření naleznete na stránkách NK ČR viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_MDT_WWW.htm#char,
dále na stránkách firmy Aip Beroun najdete databázi MDT viz http://aip.nkp.cz/mdt/.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

27.12.2010 12:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu