Spotřební daně ve státech EU

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, jaké jsou v současnosti
spotřební daně v jednotlivých zemích EU, jestli jsou v souladu se směrnicemi
EU (buď odkazem přímo na dotčené směrnice, ale lepší by byl přímo nějaký
článek o tom) jak se v minulosti vyvíjely a dále něco o činnosti Evropského
soudního dvora v této oblasti.

Odpověď

Dobrý den,
 
spotřebním daním v evropských zemích se velmi podrobně věnuje publikace "Spotrebné dane v Európe":
* FICLOVÁ, Eva. Spotrebné dane v Európe. Brno : Tribun EU, 2009. 187 s.
ISBN 978-80-7399-684-0. Obsah -
http://toc.nkp.cz/NKC/200903/contents/nkc20091856181_1.pdf.
Kromě Národní knihovny ČR má tuto knihu  v současné době ve svém fondu i Moravská zemská knihovna v Brně (http://www.mzk.cz) a Vědecká knihovna v Olomouci (http://www.vkol.cz).
 
Dalším zdrojem informací by pro Vás mohly být články. Záznamy českých článků můžete vyhledat v bázi ANL (http://sigma.nkp.cz/cze/anl), ve formuláři zvolte vyhledávání podle "Předmětu (klíčového slova)" a zadete dotaz spotřební daně evrop?. Ze záznamů nalezených v bázi ANL vybíráme např.
následující:
 
* DAVID, Petr. Harmonizace vybraného akcízu v EU. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. ISSN 1211-8516. 2008, roč. 56, č. 3, s. 35-46.
   * spotřební daně -- akcízy -- země Evropské unie
 
* Evropský soudní dvůr; ŠMEJKAL, Viktor.  Judikatura Evropského soudního dvora. Daně a finance. ISSN 1801-6006. 2008, roč. 16, č. 10, s. 29-40.
   *soudní rozhodnutí a stanoviska -- spotřební daně -- země Evropské unie
 
Pro vyhledávání v českém tisku je možné využít i licencovanou plnotextovou databázi Anopress (http://www.anopress.cz, dostupné pro registrované uživatele NK ČR z počítačů NK ČR) nebo obdobnou licencovanou databázi firmy Newton IT (http://www.newtonmedia.cz/media-monitoring-mediasearch-mediareport). V NK ČR jsou pro registrované uživatele přístupné i zahraniční  licencované zdroje (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3),
vzhledem k zaměření NK ČR je však většina těchto databází multioborová, i když v řadě z nich je samozřejmě zastoupena také oblast ekonomických věď.
Registrovaní uživatelé NK ČR mohou tyto databáze využívat i mimo NK ČR prostřednictvím vzdáleného přístupu (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=vzdal_pristup.htm). V knihovnách zaměřených na ekonomické vědy (např. CIKS VŠE - http://ciks.vse.cz, Knihovna CERGE-EI - http://www.cerge.cuni.cz/library/default.asp) jsou pak k dispozici i licencované databáze specializované na ekonomickou problematiku.

 
Řada informací k spotřební dani je volně dostupná je jednotlivých portálech Evropské unie:
* Portál Evropské unie -  http://europa.eu/pol/tax/index_cs.htm
* Evropský parlament -
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_cs.htm - do vyhledávání můžete zadat např. dotaz spotřební daň případně spotřební daně pro vyhledání textů EP, které se tomuto tématu věnují
* Evropská komise - základní informace o daních v EU - http://ec.europa.eu/youreurope/business/managing-business/paying-taxes/index
_cs.htm
* Soudní dvůr Evropské unie - http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/, v části Judikatura je možné vyhledávat i podle slov z textu (http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs),  obsah databáze judikatury naleznete popsaný na http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_14954/.
Obdobně je možné vyhledávat i v databázi EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/cs/tools/about.htm).
* český portál Euroskop - v sekci http://www.euroskop.cz/8439/sekce/dane/
nabízí monitoring evropské legislativy v oblasti daní
 
Mimo stránky související s EU naleznete informace např. na
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelske-prostredi/spotrebni-dane-
bariery-na-vnitrnim-trhu/1000520/51553/. Na http://pages.stern.nyu.edu/~dbackus/Taxes/OECD%20EU%20tax%20systems%2002.pdf
je pak volně dostupný článek z roku 2001 o daňovém systému EU.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.03.2010 11:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu