Sponzoring

Text dotazu

Žádám Vás,zda byste mi mohli poskytnout seznam knih
nebo časopisů,které se týkají sponzoringu.

Odpověď

Dobrý den,

téma sponzoringu můžete najít v následujících dokumentech:

* LIPIANSKA, Júlia. Sponzoring. 1. vyd.. Bratislava : Ekonomická univerzita, 1994. 55 s.

- dokument ve fondu Moravské zemské knihovny Brno, sign. TK-A-0255.544

* ZUMROVÁ, Lucie. Sponzorství jako nástroj utváření a posilování podnikové kultury, podnikové identity a image : Doktorská disertační práce. Škol. Ivan Nový. Brno, 2000. 172 listy.

- práce ve fondu STK Praha, sign. K 57734.

* Sport a byznys = Sport & Business. Praha : Roof, 1995-1998. 4 sv. ISSN 1211-9814.

- klíčová slova: kultura * sponzoring * festivaly * koncerty * výstavy * kulturní akce

- ve fondu: NK ČR Praha, roky: 1997-98; Vědecká knihovna Olomouc, roky: 1996-98.

* MICHALÁK, Libor. Škola a sponzoring. 1. vyd.. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. 15 s. ISBN 80-7082-801-3.

- ve fondu: Moravská zemská knihovna Brno, sign. 2-1092.255 ZČU - Ekonom. knihovna. Cheb Vědecká knihovna Olomouc, sign. 1-123.845 ZČU - Knihovna Bory Plzeň

* Umění a byznys = Art & Business. Praha : Roof, 1995-1998. 4 sv. ISSN 1211-2550.

- ve fondu: NK ČR Praha, roky: 1995-98 ; Vědecká knihovna Olomouc, roky: 1995-1998 ; Muzeum umění Olomouc, roky: 1996-97 ; Kraj. galerie výtv. umění Zlín, roky: 1995-97.

* SCHWARZ, Eric C; HUNTER, Jason D. Advanced theory and practice in sport marketing. Amsterdam : Butterworth-Heinemann, 2008. xxvi, 443 s. ISBN 9780750684910.

- ve fondu: ZČU - Ekonom. knihovna. Cheb, sign. EKOKNV402

* RÜCKERT, Susanne. Die ertragsteuerliche Behandlung des Sponsoring. Köln : Universität zu Köln, 1999. xxi, 238 s.

Pozn. Disertace

* LAGAE, Wim. Sports sponsorship and marketing communications : a European perspective. Harlow : Financial Times : Prentice-Hall, 2005. xvi, 248 s. ISBN 0-273-68706-9.

- ve fonfu: VŠE - CIKS Praha, MZLU - Ústav věd-pedagog. inf. Brno

Knihy, pokud není uvedeno jinak, se nachází ve fondu Národní knihovny ČR, jejich záznam spolu s dostupností naleznete v online katalogu NKC na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ . Knihy, které se nachází v ostatních knihovnách, naleznete v Souborném katalogu SKC na téže webové adrese. Adresy jednotlivých knihoven spolu s jejich www odkazy na katalogy, domovské stránky, apod. jsou uvedeny v ADR- Adresář knihoven a informačních institucí v ČR na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ .

 

Články:

* (ska); (jaš). Banky sponzoring nepřehodnotily. In: Hospodářské noviny. Praha. Roč. 41, č. 154 (19970808), s. [1], 2. ISSN 0862-9587.

* BAUTZOVÁ, Libuše. Budu vás sponzorovat. In: Ekonom. Roč. 42, č. 40 (1998), s. 14-17. ISSN 1210-0714.

* -red-. Byznys se sportem. In: Kapitál. Č. 2 (200202), s. 58-63. ISSN 1211-748X.

* VALENTOVÁ, Zdenka. Daně a sponzoring. In: Úspěch. Roč. 4, č. 12 (199512), s. 42.

* VITÁK, Václav. Individuální, nebo státní sponzoring? In: Slovo. Praha. Roč. 89, č. 274 (19971122), s. 5. ISSN 0231-732X.

* KARLACH, Hanuš. Jak zlepšit image značky. In: Hospodářské noviny, příl. Na víkend. Praha, roč. 44, č. 45 (20000303), s.6. ISSN 0862-9587.

* VAJNEROVÁ, Ivana. Klient chce sponzorovat...Co z toho plyne pro agenturu? In: Strategie. Č. 4 (1999), s. 36. ISSN 1210-3756.

* (vru). Mecenáš a sponzoring. In: Strategie. Č. 7 (199707), s. 14. ISSN 1210-3756.

* MITTELBACH, Jan. Multimediální sponzoring. In: Úspěch. Roč. 6, č. 1 (199701), s. 14-15.

* ČINÁTLOVÁ, Pavla; MRÁZEK, Tomáš. Na sponzoring dáme méně. In: Hospodářské noviny. Roč. 47, č. 193 (20031002), s. 18. ISSN 0862-9587.

* KVÍTEK, Martin. Public relations, reklama a sponzoring v knihovnách. In: Čtenář. Roč. 47, č. 7/8 (1995), s. 244-247. ISSN 0011-2321.

* HADRAVOVÁ, Zdena. Sponzoring - dárcovství - filantropie. In: Úspěch. Roč. 7, č. 2 (1998), s. 38-39. ISSN 1210-3659.

* STOLÁR, Jan. Sponzoring je dobrá investice, je-li dobře spravována. In: Bankovnictví. Roč. 9, č. 6 (20010628), s. 14, 15. ISSN 1212-4273.

* VURCFELDOVÁ, Marie; HRABÁNEK, Vít. Sponzoring - moderní nástroj marketingové komunikace. In: Pojistný obzor. Roč. 68, č. 11 (1991), s. 3-7.

Mnohé další články o sponzoringu v různých oblastech (kultura, politika, sport, soiální oblast, věda, atd.) naleznete v bázi ANL (Články v českých novinách, časopisech a sbornících) na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ . Do vyhledávacího pole stačí zadat "sponzoring".

Internetové zdroje:

http://www.sponzoring.cz/pages/home.asp?id=1&typ=r

http://www.vladimirmatula.zjihlavy.cz/sponzoring.php

http://www.media2000.cz/sponzoring/spor.php

http://sponzoring.eu.sk/news.php

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sponzor

http://www.firmy.cz/Vse-pro-firmy/Sluzby-pro-firmy/Reklamni-a-marketingove-sluzby/Sponzoring

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.03.2009 11:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu