Spolupráce pohraničních regionů

Text dotazu

Přeshraniční spolupráce pohraničních regionů Polska s Německem,
Slovenskem, Běloruskem a Ukrajinou v odborných článcích
Dobrý den, prosím o informace, internetové zdroje (odborné) o přeshraniční spolupráci Polska se sousedními státy vyjma ČR.

Odpověď

Dobrý den, na Váš dotaz o přeshraniční spolupráci Polska se sousedními státy vyjma ČR jsme procházeli několik nformačních zdrojů, bohužel ne všechny obsahovaly dokumenty týkající se konkrétně spolupráce hraničních regionů. V přehledu najité literatury Vám tak uvádíme nejenom několik zdrojů, které se týkají přímo hraničních oblastí, ale také dokumenty, které pojednávají o mezinárodní spolupráci Polska s jeho sousedy obecně.

V online katalogu Slovanské knihovny (dostupný na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ , informace o Slovanské knihovně (otevírací doba, čtenářské průkazy, apod.) naleznete na adrese
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Slovanska_knihovna&submenu2=83) jsme nalezli následující publikace:

* Granice, Obszary przygraniczne, Euroregiony. Redaktor naukowy Jerzy Runge.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. 297 s. ISBN 83-2261257-5.

* MAKARO, Julita. Gubin - miasto graniczne : studium socjologiczne. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. 243 s. ISBN 978-83-229-2790-8.

* KERSKI, Basil. Homer na placu Poczdamskim : szkice polsko-niemieckie. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. 282 s. ISBN 978-83-227-2808-6.

* Polacy - Niemcy : sąsiedztwo z dystansu. Pod redakcją Anny Wolff-Powęskiej i Dietera Bingera. Poznań : Instytut Zachodni, 2004. 579 s. ISBN 83-87688-50-9.

* Vývin a význam slovensko-poľských vzťahov. Bratislava : LUFEMA, 2003. 316 s. ISBN 80-89058-07-8.

* HOJNY, Paulina. Pogranicze polsko-czesko-niemieckie z perspektywy organizacji pozarządowych. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT : Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. 94 s. ISBN 83-7432-141-5.

* CIOK, Stanisław. Pogranicze polsko-niemieckie : problemy współpracy transgranicznej. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. 260 s. ISBN 83-229-2518-2.

* Polska-Białoruś : problemy sąsiedztwa. Pod redakcją Henryka Chałupczaka, Elżbiety Michalik. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. 284 s. ISBN 83-227-2388-1.

Informace o Slovanské knihovně (otevírací doba, čtenářské průkazy, apod.) naleznete na adrese
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Slovanska_knihovna&submenu2=83 .


V online katalogu Národní knihovny (NKC - http://sigma.nkp.cz/F/ ) naleznete např.tyto dokumenty:
* Polska - Ukraina : Współpraca organizacji pozarządowych. Warszawa :
Fundacja im. Stefana Batorego, 2003. 107 s. ISBN 83-89406-12-8

* Polska-Niemcy w zjednoczonej Europie i ich ekonomiczna odpowiedzialność.
Red. nauk. Witold Małachowski. Wyd. 1.. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. 251 s. ISBN 978-83-7378-241-9.

* Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny. Pod redakcją naukową Krystyny Gomółki. Warszawa : Instytut Ekonomiczny, 2006. 200 s. ISBN 83-922823-8-8.

Dokumenty vyhledány pomocí předmětových hesel: přeshraniční spolupráce - Polsko.

Pokud nejste čtenářem ani jedné z knihoven a máte o publikace zájem, můžete využít meziknihovní výpůjční službu (více o službě se dočtete na adrese http://www.knihovny.cz/co-knihovna-nabizi/sluzby/175-meziknihovni-sluzby ).
Více informací Vám podá a službu zprostředkuje Vaše knihovna.

Odborné články můžete vyhledávat v licencovaných online zdrojích, převážně v licencovaném zdroji EBSCO. Jste-li uživatelem NK ČR, máte v rámci platného čtenářského průkazu přístup k databázím zdarma. Využít pak můžete také vzdálený přístup, tzn.v databázi můžete vyhledávat z domova, informace naleznete na adrese
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 . Nejste-li čtenářem NK ČR, licencované databáze, tj.i Ebsco jsou poskytovány i v dalších vědeckých a výzkumných institucích, např.na vysokých školách.

Uvádíme Vám několik příkladů nalezených článků. Ne všechny jsou ovšem dostupné v plném texu, u některých je k dispozici pouze abstrakt.
 
* RICH, Vera. Campus aims to heal Polish-Ukrainian rift. Times Higher Education Supplement; 08/25/2000, Issue 1450, p10, 1/9p.00493929

* YODER, Jennifer A. No Longer on the Periphery: German-Polish Cross-Border Relations in a New Institutional Context. German Politics & Society; Autumn2008, Vol. 26 Issue 3, p1-24, 24p. 10450300.

* FURMANKIEWICZ, Marek. INTERNATIONAL CO-OPERATION OF POLISH MUNICIPALITIES:
DIRECTIONS and EFFECTS.Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (Journal of Economic & Social Geography); Aug2007, Vol. 98 Issue 3, p349-359, 11p, 1 chart, 1 graph, 1 map.0040747X

Vyhledávat můžete pomocí předmětových hesel: cooperation, cross-border cooperation, geografických hesel: Poland, Slovakia, apod.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.10.2009 17:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu