Spolupráce muzeí

Text dotazu

Vážená paní, vážený pane,
mám dotaz, zda existují a v Národní knihovně se nacházejí knihy, které se zabývají mezinárodní spolupráce muzeí v oblasti výměny a zapůjčování sbírek. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

knihy, které hledáte, jsme v dostupných bázích nenalezli, http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze, báze NKC, SKC, portál JIB a ani nevíme, zda podobné vyšly.
Doporučovali bychom Vám obrátit se na Asociaci muzeí a galerií České republiky, http://www.cz-museums.cz/web/amg/titulni, která spolupracuje s partnerskými organizacemi doma i v zahraničí a také vydává "Věstník Asociace", dostupný i v Národní knihovně. Kromě toho vydává také Výroční zprávy asociace, které by mohly obsahovat  údaje pro vás zajímavé (statiska výstav v zahraničí s komentářem).
Pro zajímavost :
Jedinou institucí na světě, která vydává Světové statistické ročenky, je UNESCO. Ročenky obsahují údaje týkající se mj. knihoven, knižní a časopisecké produkce, muzeí a galerií, veřejnosti přístupných památkových objektů atd. s perspektivou dalšího rozšiřování této služby. UNESCO pro tyto účely zřídilo Mezinárodní statistický institut se sídlem v Kanadě s adresou http://www.uis.unesco.org/. Ministerstvem kultury zřizované Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, jehož adresa je http://www.nipos-mk.cz, je resortním pracovištěm  pro statistiku u nás. Na uvedené adrese lze také získat řadu statistických údajů z oblasti působnosti MK. Ty jsou také UNESCO pravidelně postupovány.


doporučené odkazy :
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asociace_muze%C3%AD_a_galeri%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://www.cz-museums.cz/web/amg/vestnik-amg
http://www.cz-museums.cz/news/deni_v_oboru/srpen-2012/7683-sympozium-klenova-2012
http://www.cz-museums.cz/news/deni_v_oboru/titulni/6790-the-best-in-heritage-2012

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=5018
http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/spoluprace-ministerstva-kultury-s-unesco-117400/

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.01.2013 10:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu