Spoluautori- Náboženská výchova a výuka

Text dotazu

Dobry den preji,
mel bych na Vas jednu prosbu. Rad bych vedel kto jsou spoluautori v
nasledujuci publikaci:

Náboženská výchova a výuka : sborník / Ján Liguš a kol.
Brno : L. Marek, 2005
ISBN 80-86263-59-2

Odpověď

Dobrý den,

knihu jsme si nechali vyexpedovat ze skladiště. Titulní list, tiráž či rozpis kapitol - zde nejsou autoři uváděni, důsledně se používá (kde je uvedeno) "a kol."

V úvodu knihy je však část, která se zabývá shrnutím práce: citujeme z LINGUŠ, Ján a kol. Náboženská výchova a výuka : sborník. Brno : L. Marek, 2005. ISBN 80-86263-59-2: s. 6-7 (Úvod)

První část A nese přeložený název slovenské publiakce z roku 2003 Úvod do katechetiky a metodologie náboženské výchovy ... (naše pozn. disertační práce - titul Ph.D. autora) ... Problematiku diagnostiky katechetických učitelů pro tuto publikaci podrobněji zpracovala Mgr. Katarína Kunftová, která vyučuje na této fakultě (naše pozn. UK HTF v Praze)a zároveň připravuje disertační práci z Nového zákona.

Druhá část... B... nese název Formy křesťanské výchovy se zaměřením na praxi v církvi Československé husitské, kterou vypracoval ThDr. Tomáš Butta, Th.D.

....

Třetí část .. je označena písmenem C .... název Hledisko vývojové psychologie, kterou zpracovala .... PaeDr. et ThDr. Blanka Strašíková....

.. k části D.... její název První katecheticko-pedagogická praxe Dietricha Bonhoeffera v letech 1923-1927, kterou k publikování připravila ThDr. Mgr. Noemi Ligušová.

Dvoustránkový úvod obsahuje také další poděkování (za pomoc, připomínky, překlad), včetně poděkování dvou recenzentům:doc. ThDr. Jan B Lášek (UK HTF) mim. prof. ThDr. Pavel Procházka, Ph.D. (PF UMB)

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.07.2009 10:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu