Splašková stoka

Text dotazu

Dobrý den, jaký přesný význam má splašková stoka? Musí být striktně vyústěna do určitého místa? Musí se jednat o řád kanalizace? Jedná se o výraz z územního planu obce, kde se uvadí, že splaškové vody budou svedeny do splaškové stoky, ale do které a kde se neuvádí.

Odpověď

Dobrý den,
 
děkujeme Vám za využití služby "Ptejte se knihovny", jelikož nejsme odborníky v této oblasti
a naším úkolem je spíše pomoci při hledání informací, doporučujeme Vám následující zdroje,
které by informaci mohly obsahovat.
 
Detailně rozepsané návodné informace o územním plánování viz http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=1976528
 
Centrum pro podporu občanů - sdružení Arnika (http://www.obcan.arnika.org/)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - stránka kontaktů/odkazů viz http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Kontakty-Odkazy
 
Ústav územního rozvoje (http://www.uur.cz/default.asp?ID=3792) a vytvářená Databáze otázek ke stavebnímu zákonu (http://www.uur.cz/1000-otazek/prehled.asp):
 
01. Který úřad je příslušný povolit kanalizační stoku v obci s počtem více jak 10 000 ekvivalentních obyvatel? Kanalizační stoky a objekty na kanalizaci jsou dle ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vodním dílem. Pokud se jedná o povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel, spadá působnost do kompetence krajského úřadu - viz § 107 uvedeného zákona o vodách. Územní řízení povede obecný stavební úřad příslušný k územnímu řízení. Stavební řízení (vodoprávní řízení), jehož výsledkem je vydání stavebního povolení k vodnímu dílu, povede příslušný vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona o vodách a § 15 stavebního zákona.
 
Portál územního plánování (http://portal.uur.cz/)
 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) viz http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/
 
Součástí územního plánu jsou další podklady (příklad územního plánu Bělé u Jevíčka viz http://www.mtrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/bela-u-jevicka, kde jsou vyznačeny veřejně prospěšné stavby (např. splašková kanalizace či dešťová kanalizace viz http://www.mtrebova.cz/files/page/2010/09/9_VPS_2000.pdf).
 
Případně další informace o územním plánování na http://cs.wikipedia.org/wiki/Územní_plánování.

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

08.04.2011 12:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu