spisová prohlídka

Text dotazu

Dobrý den, náš archiv chystá tzv. spisovou prohlídku a pro případ jejího neumožnění varuje před blíže neurčenými plynoucími důsledky. Prosím o informaci, kde je spisová prohlídka v předpisech upravena a jaké důsledky hrozí v případě jejího neumožnění.

Děkuji.

S pozdravem

E. Kodytková

Odpověď

Dobrý den,
spíše než spisová prohlídka se používá termín odborná prohlídka nebo odborná archivní prohlídka. Dle § 3 Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění zákona č. 250/2014 Sb. ( www.mvcr.cz/soubor/zakon-c-499-2004-o-archivnictvi-a-spisove-sluzbe-pdf.aspx), má řada institucí, označovány jako veřejnoprávní a soukromoprávní původci, povinnost uchovávat dokumenty a umožnit příslušnému státnímu archivu výběr archiválií. Zákon přímo uvádí, o které původce se jedná. Neumožnění výběru archiválií chápe zákon jako správní delikt, za který ukládá pokuty, viz § 74 výše zmíněného zákona. 

Použité zdroje

* http://www.mvcr.cz/clanek/p[…]ictvi-a-spisove-sluzby.aspx
* http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-259
* http://www.mza.cz/legislativa
* www.mvcr.cz/soubor/vestnik-ministerstva-vnitra-castka-64-2012-pdf.aspx
* http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/o/
* www.mvcr.cz/soubor/vestnik-ministerstva-vnitra-castka-64-2012-pdf.aspx
* www.mza.cz/sites/default/files/predarchivnipece/verejnopravni_puvodci.doc

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.06.2015 10:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu