Spiritálna výchova v rodine.

Text dotazu

Spiritualita v rodinách, knihy, publikácie články.

Odpověď

Dobrý den,

v rámci služby Ptejte se knihovny Vám můžeme doporučit zdroje, ve kterých je možné literaturu vyhledávat a vypsat několik konkrétních dokumentů. Rozsáhlejší seznam literatury k tématu  bychom Vám mohli vypracovat v rámci rešeršních služeb (http://www.nkp.cz/sluzby/reserse ).

 

 Knihy - online katalog NK ČR (NKC):

* ČERNÝ, Vojtěch a HAJDUK, Miroslav. Rodinné konstelace: psychoterapie a spiritualita. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 198 s. ISBN 978-80-251-3165-7.

* ŘÍČAN, Pavel a JANOŠOVÁ, Pavlína. Spirituální výchova v rodině: co radí psychologové?. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 175 stran. ISBN 978-80-262-1098-6.

* HABENICHT, Donna. Ukaž mi cestu: jak pomoci svým dětem najít vztah k Bohu. Vyd. 1. Praha: V nakl. Advent-Orion vydalo Maranatha o.s. Praha, 2010. 254 s. ISBN 978-80-87265-00-0.

* TOMÁNEK, Pavol. Okultná symbolika a jej praktiky - novodobý sociálnopatologický jav. Vydanie: 1. Brno: Tribun EU, 2017. 238 stran. Librix.eu. ISBN 978-80-263-1081-5.

* TOMÁNEK, Pavol. Nástrahy okultnej symboliky pre súčasnú rodinu a spoločnosť v oblasti sociálneho poradenstva. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2014. 244 s. Librix.eu. ISBN 978-80-263-0715-0.

* ROCHTOVÁ, Ludmila. Adorace s dětmi: příručka pro kněze, rodiče a děti. Vydání 1. Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., 2015. 86 stran. ISBN 978-80-7266-408-5.

* MIKOLAJEK, Evžen. Modlitba rodin není žádná věda. 1. vyd. [Brno]: Kartuziánské nakladatelství, 2015. 89 s. ISBN 978-80-87864-30-2.

* ODZIMEK, Michal. Spiritualita v době sekularizace. Vydání první. V Liberci: Technická univerzita, 2015. 167 stran. ISBN 978-80-7494-240-2.

* GRÜN, Anselm a ROGGE, Jan-Uwe. Když se děti ptají na Boha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 165 s. ISBN 978-80-262-0341-4.

* ENKINS, Peggy Davison. Jak rozvíjet dětskou spiritualitu: jednoduchá praktická cvičení. 1. vyd. Praha: DharmaGaia, 2009. 157 s. Šťastné dítě. ISBN 978-80-86685-92-2.

 

články:

* OPATRNÝ, Aleš. Bůh uprostřed rodiny. Katolický týdeník, 1999, 10(51/52), s. 6. ISSN 0862-5557.

* LINKOVÁ, Marie a LINKA, Pavel. K manželské spiritualitě č. 1/96. Effatha, 1996, 6(2), s. 19. ISSN 0862-9188.

* LACHMAN, Tomáš a LACHMANOVÁ, Marie. Manželská spiritualita - velká neznámá ?. Effatha, 1996, 6(1), s. 14-15. ISSN 0862-9188.

* OLISTA, Josef. Manželství v dialogu ekumenické teologie. Teologická reflexe, 1996, 2(1), s. 62-68. ISSN 1211-1872.

* ELIÁŠ, Vojtěch. Dokonalá rodina nespadne z nebe. Katolický týdeník, 2016, 27(21). Perspektivy, s. 10. ISSN 0862-5557.

 

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím již zmíněného Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc, Jednotné informační brány: http://www.jib.cz či Slovenskej národnej knižnice: http://www.snk.sk/sk/katalogy.html.  Články  -  prostřednictvím databáze ANL: http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl a licencované databáze Anopress.

 

K dohledání zahraničních knih a článků můžete užít online licencované databáze knihoven (v Národní knihovně ČR jsou dostupné databáze viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 ) Volně dostupné jsou článkové databáze portálu JIB (http://www.jib.cz - zahraniční články, zahraniční články - licencované) a databáze Google Scholar ( http://scholar.google.cz/) .

 

Zahraniční  monografie k tématu je možné dohledat prostřednictvím katalogu WorldCat OCLC: www.worldcat.org. Využít můžete také vyhledávač Google Books: http://books.google.cz/.

 

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2017 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu