Specifikace místa úmrtí a pohřbení vojáka padlého v I. sv. válce

Text dotazu

Dobrý den. V matrice padlých p.p.47 a jeho předchůdců - c. a k. pěší pluk č.36, roky 1910-1917 /kniha 1140/ je na straně 194 u vojína Josefa Sasky /nar.1896/,padlého 22.7.1915 v Haliči uvedeno místo "Oczyn - Temno". Rád bych se zeptal ,zda se jedná o konkrétní místo, či zda jde o
slangový výraz ve významu "neznámo kde". U výrazu je uveden křížek s možným odkazem na jiný význam. Děkuji.

Odpověď

Vážený pane (...),

určitě jde o reálnou lokaci, ale při snaze o její dohledání jsem dospěl k přesvědčení, že jsou oba názvy zkomolené, takže bohužel prozatím nemohu odkázat na konkrétní místa na mapě. 

Nicméně nalezl jsem nějaké indicie, které by Vám v hledání mohly pomoci. Jednak je to kartotéční odkaz na jiný (nejspíše původnější) záznam v úmrtní matrice uherské zeměbrany - Saska-Jozef.jpg (1240×1744) (vuapraha.cz) - která by měla být uložena ve Vojenském historickém ústavu Bratislava - Vojenském historickém archíve - viz tento inventář matrik - Vojenské matriky_katalog (vhu.sk) - mělo by jít o knihu s pořadovým číslem 7. Z kartotéčního záznamu vyplývá, že byl padlý Josef Saska, nar. 1896, příslušníkem některého z pluků královské uherské zeměbrany (Honvéd). Jeho původní kmenový útvar - c. a k. pěší pluk č. 36 - uvedený i ve Vámi odkazované matrice, byl totiž na jaře 1915 rozpuštěn a velká část jeho kádru přesunuta k různým útvarům doplňovaným standardně především z území Uherského království. Bohužel i v kartotéčním záznamu je uvedena lokace Oczyn. Můžete ale u VHÚ Bratislava zažádat o kopii odkazované strany matriky s úmrtním záznam, kde byste mohl najít další informace, snad i takové, které nejsou uvedené v matrice pěšího pluku č. 36. Můžete nám pak případně kopii zaslat (adresa knihovna@vhu.cz) a pokusím se ze záznamu případně ještě něco vyvodit. 

Z Vámi nalezeného záznamu je ještě možné alespoň odhadnout prostor, ve kterém se pohyboval útvar uherské zeměbrany, ke kterému byl Josef Saska přidělen. Jako zapisující duchovní je uveden polní kurát István (Štěpán) Bergendi (je zde sice napsáno Joh. Berpendi, ale jde evidentně opět o chybný přepis). Ten byl kmenově přidělen ke k. u. honvédskému pluku č. 15 z Trenčína (viz schematismus zde: https://digitalnistudovna.army.cz/uuid/uuid:9f44f230-d132-11df-8b7d-000d606f5dc6) a v osobním věstníku uherské zeměbrany z r. 1917 je uvedeno, že sloužil u 37. pěší (honvédské) divize, pod kterou tento pluk spadal. Tyto jednotky bojovaly v době úmrtí Josefa Sasky v bitvě v okolí městečka Chodel v Polsku - viz bojova_cesta_hir_15 [Velká válka] (velkavalka.info) a https://digitalnistudovna.army.cz/uuid/uuid:162192e0-358a-11eb-9a1d-001b63bd97ba . V oblasti se nachází několik lokací, které by (bez záruky) mohly být zkomoleny do onoho názvu Oczyn (Osiny, Beczyn).

Použité zdroje

A Magyar királyi Honvédség és Csendörség Névkönyve. Budapest: Pallas Irodalmi és Miomdai Részvenytársaság, 1918, s. 594. ISSN 0201-2251. Dostupné také z: https://digitalnistudovna.a[…]d132-11df-8b7d-000d606f5dc6
Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1917
GLAISE-HORSTENAU, Edmund von a Österreichischen Bundesministerium für Heereswesen und vom Kriegsarchiv. Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918. Wien: Verlag der Militärwissenschaftlichen Mitteilungen, 1931. sv. 2. Band - Beilagen, s. Beilage 33. Dostupné také z: https://digitalnistudovna.a[…]358a-11eb-9a1d-001b63bd97ba
https://velkavalka.info/

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

27.11.2023 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu